CSES arbetar i flera olika EU-projekt

BB – BeatBurnout


Minska utbrändhet hos kvinnor 


Utbrändhet på arbetsplatser ökar, och kvinnor tillhör gruppen med högre risk att hamna i utbrändhet, kanske än mer när vi allt mer jobbar remote. Varför är det så? Med projektet vill vi förstå kvinnors utmaningar och perspektiv samtidigt som vi vill få en bättre förståelse för hur HR/ledare ser på det. Vad kan man göra för att främja mental hälsa och motverka utbrändhet på arbetsplatsen, det är huvudsyftet vi ämnar att undersöka i detta projekt. 

Läs mer om projektet på https://beatburnout.eu/


Innovate


Utmana innovationsstandard


Projektet utgår ifrån ISO standarden för innovation management. Vi vill i projektet förstå hur olika företag inom olika länder i Europa använder sig av standarden, vilka utmaningar som finns och hur man skulle kunna förenkla för företag att skapa en struktur för innovation utan att skapa för strikta ramar. 

EFE – Entrepreneurship for everyone 


Vässa dina mentala skills som entreprenör


Som entreprenör är stress, motivation och självförtroende, begrepp man måste relatera till och lära sig att jobba med. EFE – Entrepreneurship for everyone är ett Erasmus+ projekt som startade 2019 med CSES som projektledare. Projektet handlar om att stötta och hjälpa entreprenörer genom att underlätta att identifiera och jobba med mentala utmaningar. Tillsammans med projektpartners över hela europa har vi nu tagit fram en toolbox med över 30 olika övningar baserat på över 250 intervjuer med entreprenörer och 70 intervjuer med coacher. 

Läs mer om projektet på http://efeproject.eu


DICA – DIgital Cultural Ambassadors


Kulturell dialog


Projektet arbetar med att utveckla nya innovativa verktyg för att ge ett skapa nya verktyg och metoder inom området interkulturell dialog och ensamhet.


Detta görs genom att skapa ett nytt innovativt, kreativt och digitalt tillvägagångssätt för att göra det möjligt för människor med olika kulturella bakgrunder att bli digitala kultur-ambassadörer och samhällspedagoger.


Partners i projektet är Leno från Frankrike, Orange Hill från Polen, Die Berater från Österike, Growth Coop från Spainen, Dacorum från England och förstås CSES från Sverige.


Materialet från projektet kommer bl.a. publiceras på: My Green Training Box


CATLID

Kulturella ambassadörer


Fler och fler individer lever i en mångkulturell normalitet och måste hantera sina egna multikulturella tillhörigheter. Målet med interkulturell dialog är att lära sig att leva tillsammans konstruktivt i en mångkulturell värld och att utveckla en känsla av gemenskap och tillhörighet.


Projektets huvudsakliga mål är att bidra till interkulturell dialog. För att göra detta kommer vi att engagera vuxna elever från minoritetsgrupper och hjälpa dem att förbättra sina presentationsfärdigheter så att de kan dela sin kulturella bakgrund med lokalsamhället och bli kulturella ambassadörer.


Läs mer om projektet på http://catlid.eu


EDIN

Europeiska nätverket för mångfald och inkludering


Nätverket syftar till att dela kunskap och erfarenhet inom mångfalds och inkludering på arbetsplatser.


Vi fokuserar våra åtgärder på utbyte av erfarenhet och kunskap inom området. Vi främjar effektiva lösningar relaterade till mångfaldshantering i näringslivet och lyfter fram fördelarna med att arbeta i olika miljöer samt hur man kan implementera lösningar som gör det lättare att skapa öppna arbetsplatser.


Läs mer om projektet på http://edin.network/unsplash