Hållbarhet

I allt CSES arbetar med ingår hållbarhet som en avgörande beståndsdel. CSES ser entreprenöriella och kulturella metoder som en nyckelkomponenet för att driva en hållbar samhällsutveckling.  

Sustainability Sprint

Sustainiability Sprint är en agil metod i fyra steg för att hitta idéer, prototypa, testa och agera. Metoden är tänkt att användas i ett team som gemensamt vill förändra sin omgivning. Metoden är enkel och kan snabbt ge resultat som kan implementeras och skalas upp.


Vill du veta mer, boka en workshop eller en föreläsning kring hur ni kan jobba med denna metod? Hör av dig till hej@cses.se 

Boken Odla idéer

Boken Odla Idéer beskriver Sustainability Sprint metoden på ett enkelt och praktiskt sätt, så att alla kan komma igång att generera idéer för en hållbar utveckling.

Läs med om boken och metoden här:

           https://www.odlaideer.se/

unsplash