Vår mission


CSES mission är att stimulera och stödja utvecklingen av hållbara företag, projekt som tacklar samhällsutmaningar och andra initiativ och organisationer som främjar social & kulturell innovation.


Team


Utöver vårt core team så samarbetar vi med olika experter vid behov av specifik kompetens. 

Projektledare & Affärsrådgivare

Madeleine Harju

madeleine.harju@cses.se

Verkat inom startup scenen sedan 2012 i olika roller. Driver vid sidan av eget företag och är involverad i ett antal projekt. 


Ordförande & Affärsrådgivare

David Lundborg

David.lundborg@cses.se

Projektledare & Affärsrådgivare

Thomas Arctaedius

thomas.arctaedius@cses.se

Professor i entreprenörskap och erfarenhet som entreprenör. Har arbete med socialt entreprenörskap i mer än 10 år. Grundade CSES 2010.


Projektledare & Affärsrådgivare 

Susanne Norman


Projektledare med lång erfarenhet av ekosystemet för socialt och kulturellt entreprenörskap i Sverigeoch internationellt.