Genom föreningen Familjehemsmöten skapas ett kontaktnät mellan familjehem på orten där man bor för att hjälpa varandra och utbyta erfarenhet. Föreningens främsta arbete är att skapa viktiga möten för barn och unga. Nätverket arbetar tillsammans för gemenskap, utbildning och aktiviteter som stärker individerna i vardagen. Grundarna Peter och Petra Klawatsch har själva stor erfarenhet från familjehemsvården.

Petra Klawatsch, FamiljehemsmötenPetra Klawatsch – berätta mer om Familjehemsmöten
Syftet är att biologiska och placerade barn och ungdomar ska kunna träffas på egna villkor i sin egen närmiljö. Vi genomför olika aktiviteter och utbildningar som gynnar hela familjehemmet i vardagen, som stärker individernas självkänsla, bygger vänskapsband och minskar risken för akuta situationer och konflikter. I dagläget finns vår kärnverksamhet i Kumla, men vi har medlemmar över hela Sverige.

Hur uppkom idén till Familjehemsmöten?
Vi har, som de flesta andra familjehem, haft både biologiska och placerade barn och ungdomar boende tillsammans. Vi började träffa andra familjehem och alla kände att dessa möten var viktiga och att det var bra att träffas både för oss vuxna, men också att barnen hade ett bra utbyte av varandra. Tillsammans med barnen och ungdomarna började vi planera olika träffar och det slutade med att jag och min man bildade Familjehem.

Föreningen blir ett viktigt stöd för att hantera olika situationer i ett familjehems vardag, som kommunen i dagsläget varken har förmåga eller resurser att bistå med. Vi bidrar till att utveckla och förnya familjehemsvården.

Familjen Klawatsch

Vad är din personliga drivkraft som företagare?
Det här är helt enkelt mitt liv, min passion och mitt sätt att leva! Det handlar om att ta tillvara den inre kraften och följa sin egen väg och det är något högst personligt. Den styrkan som jag har sett hos placerade barn som ska anpassa sig till främmande miljöer och personer samt den givmildhet jag har sett hos biologiska barn som delar med sig av sina föräldrar gör min drivkraft otroligt stark. Den nytta jag ser skapas i andra människors liv gör det självklart vad jag ska prioritera.

Vad är socialt entreprenörskap för dig?
När någon eller några med nya grepp tar sig an en problematik som berör oss som människor i vårt sätt att leva. Det finns en enorm kraft i att göra gott och det engagemanget värmer och skapar mod!

Varför ville du bli ett inkubatorbolag hos CSES?
Våra möjligheter att möta upp det växande behovet av vårt arbete blev allt svårare då uppdraget som familjehem i sig själv är en krävande utmaning. Det känns då viktigt att vi fokuserar rätt. Vi hoppas och tror att CSES blir den katalysator som vi behöver för att utveckla vår modell och få en stor nationell spridning.

Drömbilden fem år framåt med företaget – hur ser den ut?
Vi har idag lagt grunden tillsammans med barn, ungdomar, eldsjälar och tjänstemän till ett nytt sätt att tillvarata de goda intentioner som varje familjehem har i sina hjärtan. Målsättningen framåt är att vår modell ska ha spridits till alla familjehem i Sverige.

Definition familjehem: ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.” (Källa: Socialtjänstförordning (2001:937) 3 kap. 2 §)  För mer utförlig beskrivning rekommenderas familjehemmet.se