Inkubatorföretaget UTMANA har för sitt projekt ”Framsteg” tilldelats 400 000 kr i stöd från Stockholms läns landsting för hälsopedagogisk kulturverksamhet för barn och unga. Genom rörelseworkshopar erbjuder UTMANA barn och ungdomar möjlighet att praktisera jämställdhet genom dans.

utmana jämställhet genom dansProjektet syftar till att erbjuda skolor ett allsidigt jämställdhetsarbete genom att ta in kroppen som en ny dimension. Barnen lär sig att förhålla sig till sin egen och andras kroppar på ett mer reflekterande sätt. Metoden kan t.ex. komma att ifrågasätta flickors förväntade passivitet och pojkars förväntade distans till känslor och kropp. Samarbetet med skolorna sker genom introducerande och uppföljande utbildningsträffar och workshopar med pedagogerna.

UTMANA består av dansare och danspedagoger som utbildar i kropp, genus och jämställdhet. De medverkande är utbildade pedagoger vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm och vidareutbildade inom genus och normkritisk pedagogik vid Stockholms universitet. Med hjälp av dans och rörelse vill man bryta ned förväntningar kring kropp och kön och därmed arbeta förebyggande med jämställdhet.

Stockholms läns landsting vill genom stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet erbjuda barn och unga i Stockholms län program där kulturen och pedagogiken är medel för att stärka hälsan. Landstinget fördelar cirka 6 miljoner kronor per år i stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet. Läs mer om stödet

Grundarna av UTMANA tilldelades även den 8:e mars Stenbecksstiftelsens stipendium till eldsjälar och sociala entreprenörer som gör livet bättre för barn. Stipendiet delades ut i samarbete med TV3 och Reach for Change.