Utmana, som genomgått CSES inkubatorsprocess, får ett prestigeuppdrag av Stockholms läns landsting. De kommer driva Framsteg, ett projekt för elever och lärare i länet.

Projektet Framsteg främjar jämställdhet i skolan genom dansworkshops med elever mellan 6 och 10 år. I workshopsen får eleverna praktisera jämställdhet genom att öva på att både ge och ta plats, leda och följa samt lära sig läsa av andras kroppsliga gränser. Samtidigt får lärarne och skolledare kompetensutveckling i hur kroppsmedvetenhet kan utveckla jämställdhetsarbetet i skolan.Totalt kommer vi möta 300 elever och 50 lärare under läsåret 13/14. Projektet finansieras med stöd för hälsopedagogisk kulturverksamhet från Stockholms läns landsting. Läs mer på www.utmana.org/UTMANA-Framsteg.html