smb

Intresset för Svenska med baby som flyttade in hos CSES tidigare i vår bara växer.

Svenska med Baby har nu haft omkring 1000 besök på sina aktiviteter, deltagarna kommer från hela Stockholmsområdet och har ursprung i omkring 50 länder. Den mediala uppmärksamheten fortsätter och tidigare i vår fick Svenska med Baby utmärkelsen Årets Wendela av Aftonbladet (http://www.aftonbladet.se/wendela/article18488684.ab)

Den 2 juni bjöd integrationsminister Erik Ullenhag och Arbetsmarknadsdepartementet in till heldagskonferensen ”Integrera mera – Det civila samhället gör skillnad” – och Svenska med baby var en av programpunkterna. Erik Ullenhag kommer också besöka gruppen i Fisksätra i september.

Förfrågningar om att starta nya grupper kommer från hela landet och till hösten dubblas antalet grupper i Stockholmsområdet. Minst åtta grupper startar till hösten, då siktet också är inställt på att sprida konceptet till fler delar av landet.

Medel från Allmänna Arvsfonden
Som ytterligare bekräftelse på Svenska med babys framgångar beviljades verksamheten nyligen finansiering från Allmänna arvsfonden. Även om arbetet med att hitta fler samarbetspartners som sponsrar verksamheten fortsätter så möjliggör finansieringen från Arvsfonden en ökad trygghet i att man kan utveckla programmets innehåll och spridning under det närmsta året.

Välkommen att följa Svenska med baby på facebook.