INKUBATOR 55+ är ett pilotprojekt finansierat av VINNOVA inom ramen för regeringens satsning på äldre. Projektet är riktat till entreprenörer (55+) som löser ett socialt problem för äldre och drivs av CSES. Intresset för satsningen har varit stort.

Vi har nu varit i kontakt med drygt 40 personer från hela landet – med idéer bland annat kring användandet av ny teknik och initiativ för att minska äldres isolering. Innan årsskiftet räknar vi med att ha tagit in 3-4 entreprenörer i själva inkubatorsverksamheten och ytterligare några i rådgivningsverksamheten.

– Med tanke på det stora intresset är urvalsprocessen tuff. Att nu arbeta med entreprenörerna känns mycket inspirerande och givande. Det finns så mycket kunskap, erfarenhet och drivkraft! Självklart hoppas jag att denna satsning bidrar till att fler innovativa affärsidéer riktade mot äldre blir

verklighet, säger Susanne Norman som är projektledare och affärscoach för INKUBATOR 55+.