Våren 2013 arrangerar Center för socialt entreprenörskap (CSES) tillsammans med Ungas Innovationskraft en utbildning i sociala innovationer och socialt entreprenörskap för innovationsrådgivare. Totalt erbjuds fyra tillfällen fördelade i Göteborg, Umeå, Linköping och Stockholm.

CSES drivs av Stockholms universitets Innovation och har som mål att stimulera och stödja utvecklingen av sociala innovationer. Innovationer som kan bidra till framväxten av nya företag och organisationer som löser angelägna sociala problem med affärsmässiga metoder. Kärnverksamheten är inkubatorn där vi arbetar nära entreprenören med coaching och uppföljning.

Det finns vissa frågeställningar för sociala entreprenörer som särskiljer dem från den traditionella entreprenören som till exempel finansieringsmodell och vilken bolagsform som är bäst lämpad.

Det kan ibland vara svårt att få den hjälp man behöver via andra aktörer i stödsystemet. Vi har också märkt ett intresse från aktörer i stödsystemet att lära sig mer om socialt entreprenörskap för att bättre kunna hjälpa de entreprenörer man träffar.

Därför bjuder vi nu in dig till en utbildning i socialt entreprenörskap och sociala innovationer, riktad till företags- och innovationsrådgivare.

Upplägg och innehåll:

o Kort om CSES

o Socialt entreprenörskap; introduktion, historia – idag

o Medborgardriven innovation

o Organisationsformer

o Finansiering för sociala entreprenörer

o Affärsängelnätverk

o Kraften i engagemanget!

Efter utbildningen kommer du ha fått en djupare insikt i området socialt entreprenörskap och sociala innovationer. Du kommer bättre kunna hjälpa entreprenörer som driver eller ska starta en affärsmässig verksamhet som löser ett samhällsproblem.

Anmäl dig kostnadsfritt här:

• Göteborg, 28/1 13-16
Sista osa 25/1
http://ow.ly/gbWcb

• Umeå, den 11/2 13-16
Sista osa 25/1
http://ow.ly/gbWh9

• Linköping, den 18/2 13-16
Sista osa 25/1
http://ow.ly/gbWl7

• Stockholm, den 28/2 13-16
sista osa 25/1
http://ow.ly/gbW6H