Den 24-25 november ägde två inspirerande dagar rum på Social Innovation Summit i Malmö. Konferensen samlade över 600 finansiärer, entreprenörer och intermediärer inom området social innovation. CSES fanns på plats genom Thomas Hallström och David Lundborg. En särskilt trevlig nyhet var att fyra av CSES alumner fanns representerade bland de 11 bidrag som nominerats till ”100 Sociala Innovationer” – en tävling för att visa på lyckade exempel på socialt entreprenörskap.

Tack för många spännande möten och till alla som tittade förbi vår monter!