Offsetability ska hjälpa individer att ta ansvar för sina utsläpp av koldioxid. Genom en app, som nu betatestas, kan personer klimatkompensera sina inköp genom att stödja konkreta projekt som minskar utsläppen och samtidigt hjälpa människor i utvecklingsländerna.

Andy Carnahan, OffsteabilityAndy Carnahan, företagets grundare och utvecklare, har en bakgrund inom biologi, miljö- och hållbarhetsfrågor samt IT. Bland annat har Andy tidigare arbetat på U.S. Environmental Protection. Offsetability har ett strategiskt partnerskap med Respect, som har långt erfarenhet av klimatkompensering och klimatfrågor. Dessutom har investeringsbolaget FiveFuture också stöttat projektet så här långt.

Andy – vad är socialt entreprenörskap för dig?
Jag vill, genom att driva företag, hjälpa till att lösa samhällsproblem. Det är socialt entreprenörskap för mig.

Varför ville du bli ett inkubatorbolag hos CSES?
Jag vill vara en del av en gemenskap av sociala entreprenörer som stödjer varandra och kunna dra nytta av erfarenheter och nätverk från affärsrådgivare och andra företag.  I framtiden hoppas jag också kunna bidra med kunskap och erfarenhet till nya sociala entreprenörer.

Drömbilden fem år framåt med företaget – hur ser den ut?
Att Offsetability har hjälpt tusentals människor att ta ansvar och kompensera för deras klimatpåverkan. Det har blivit vanligt för individer, inte bara stora företag och organisationer, att kompensera för sina koldioxidutsläpp.