Nya inkubatorsföretaget Signby.me underlättar för vanliga människor att kommunicera med beslutsfattare. Den som deltar i företagets kampanjer kan enklare skriva bra brev till relevanta makthavare. Genom företagets plattform kan fler personer på ett träffsäkert och konstruktivt sätt engagera sig i debatter och beslutsfattande. Grundaren Jacob Sternius har en bakgrund både som IT-entreprenör och kapitalförvaltare.

Jacob Sternius, Signby.meJacob – berätta mer om Signby.me
Vi underlättar för vanliga människor att kommunicera med beslutsfattare. När traditionella namninsamlingar och protestbrev bygger på mängd för att övertyga mottagaren, satsar vi istället på hög kvalitet. Vi tycker att kommunikation ska vara personlig, välformulerad, korrekt i sak och öppna för dialog.

Vad hoppas du uppnå med Signby.me?
Vi tror att samhället blir lite bättre och lite mer demokratiskt om fler engagerar sig i debatter och beslutsfattande på ett konstruktivt sätt. Det finns flera anledningar till att stå utanför den offentliga debatten, exempelvis bristande kunnande i sakfrågor, bristande språkkunskaper, eller okunskap om beslutsprocesserna i samhället. Genom att underlätta brevskrivande hoppas vi att fler personer kommer till tals.

Det finns många frågor som drivs bäst av gräsrotsinitiativ, där man kan få bättre effekt genom att samarbeta med våra verktyg.  En sådan aktuell fråga är TV-licensplikten för datorer och smartphones.  Det är en fråga som drabbar studenter som valt bort TV av kostnadsskäl, medan storföretag bara behöver betala en enda licens för tusentals datorer. Om den politiska oppositionen inte driver frågan återstår bara för allmänheten att dsignby.me webbriva den.

Hur föddes idén?
Jag jobbade med webbaserade undersökningar och intresserade mig för e-demokrati 2004. Inför EU-utvidgningen samma år ville Göran Persson införa övergångsregler i sista minuten. Jag och några kollegor ville protestera mot lappkastet och programmerade om undersökningsverktyget så att man istället kunde sätta ihop en egen text genom att kombinera argument. Vi fick iväg ett tusental individuellt formulerade mail så det märktes garanterat i Rosenbad.

Berätta mer om din bakgrund
Jag är civilekonom från Handels, har varit IT-entreprenör i fem år och därefter jobbat i finansbranschen på Handelsbanken, HQ och Carnegie som specialist på ETF:er (en typ av indexfonder).

Vad är din personliga drivkraft som företagare?
Att anta en mångfacetterad utmaning. Jag trivs verkligen när jag får göra olika saker varje dag.

Vad är socialt entreprenörskap för dig?
En verksamhet som ger något tillbaka till sin omgivning, utan att kräva någonting tillbaka. Min ambition är att erbjuda webbtjänsten utan kostnad till allmännyttiga initiativ. För att verksamheten ska kunna överleva långsiktigt och inte leva på tillfälliga bidrag måste jag ha en ekonomiskt livskraftig verksamhet. För betalande kunder vänder jag blickarna främst mot intresseorganisationer, välgörenhetsorganisationer och PR-byråer.

Varför sökte du till CSES inkubator?
Jag vill få tillgång till coaching och CSES kontaktnät.

Drömbilden fem år framåt med företaget – hur ser den ut?
Det är spännande med min affärsmodell kombinerad med internet. Funkar det så kan det gå väldigt snabbt att växa och det är vad jag hoppas på.

Läs mer/använd Signby.me