Tilia vill bryta trenden med att den psykiska ohälsan bland unga ökar, som oro, depression och ångest. För att komma åt problemet arbetar Tilia utifrån tre steg; förebyggande, stödjande och opinionsbildande.  Verksamheten har grundats av Annesofie Blixt, som förra året utsågs till en av 101 eldsjälar i Sverige av Stenbecks Stiftelse.

Jenny Lindström, Verksamhetsansvarig (till vänster) och Annesofie Blixt, Grundare och verksamhetschef

Jenny Lindström, Verksamhetsansvarig (till vänster) och Annesofie Blixt, Grundare och verksamhetschef

Annesofie Blixt ; berätta mer om Tilia
Föreningen Tilia är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening  för unga mellan 12-30 år med någon form av psykisk ohälsa. Vårt mål är att ge trygghet, stöd och vägledning på ett sätt som unga själva har fått vara med och utforma. För att lyckas med det har vi bland annat en stödchatt som är öppen helger. Vi erbjuder också att följa med vid myndighetskontakter, där barnet eller den unge inte har möjlighet eller kunskap att föra sin egen talan.

Berätta om teamet bakom Tilia
Förutom alla känslor, tankar och åsikter vi fått med oss av att jobba som volontärer nära unga, har vi med oss projektledning inom ideella sektorn, utbildningar inom bland annat socialpedagogiskt ungdomsarbete, psykologi och folkhälsovetenskap. Alla som är involverade i Tilia har ett expertområde, som exempelvis  ätstörningar, beroende och missbruk och psykiatri. Vi vill att all denna kunskap och erfarenhet ska finnas under samma tak, eftersom det är ett stort problem idag att unga upplever sig bli runtbollade. Vi vill även komma undan känslan av att bli placerad i ett fack eller att man är sin diagnos.

Tilia psykisk ohälsaVad är din personliga drivkraft som företagare?
Känslan av att kunna fylla ett tomrum hos en ung person, som jag vet gör skillnad! Att genom Tilia få vara med och upplysa om vilka rättigheter man faktiskt har, jobba med tron på sig själv och se vilken förändring och förbättring det kan göra för en individ är en enorm drivkraft.

Vad är socialt entreprenörskap för dig
Att skapa social nytta genom att lösa ett angeläget problem, där vinsten är stor både för samhället och – för vår del – våra unga.

Varför sökte ni till CSES inkubator?
Vi ser det som en fantastisk möjlighet att jobba med en affärscoach och få en helt utomstående persons åsikter kring hur vi kan utveckla Tilia och öka allas förståelse för hur vi skapar samhällsnytta. Vi vill, tillsammans med CSES, lägga en grund för Tilia så att verksamheten blir hållbar och långsiktig.

Drömbilden fem år framåt – hur ser den ut?
Vi hoppas att Tilia är en förening som är ett självklart val för stöd, i kontakter där unga människor med psykisk ohälsa idag faller mellan stolarna.

www.foreningentilia.se