SEJ WHAT erbjuder workshops till skolor i sexualitet-, etnicitet- och jämställdhetsfrågor. Målet är att minska homofobi, rasism och öka jämställdheten i Sverige. SEJ WHAT har grundats av Hanna Garberg och Anny Södrin, som båda är utbildade dramalärare med lång erfarenhet från mångkulturellt arbete.

Hanna Garberg, berätta mer om SEJ WHAT
Genom upplevelsebaserade workshops, där elevernas egna erfarenheter står i centrum, diskuterar vi sexualitet, etnicitet och jämställdhet och peppar inför framtiden. Vi anser att dagens samhälle präglas av homofobi, rasism och stereotypa könsmönster och tyvärr har utvecklingen inom dessa områden stagnerat. Skolan är en miniatyr av samhället och det är där vi måste börja för att skapa förändring.

Vad har ni själva för bakgrund?
Vi är dramalärare med lång erfarenhet av arbete inom skolan. Vi har tillsammans arbetat i ett projekt med ensamkommande flyktingbarn och är vidareutbildade inom genusvetenskap samt sex och samlevnad.

Vad är er drivkraft som företagare?
Vår drivkraft har alltid varit att förändra. Tanken från början var inte att starta ett företag, utan att få ett mer jämlikt samhälle. Men allt eftersom vi insåg att våra idéer behövde bli starkare representerade i skolvärlden, beslöt vi oss för att ta saken i egna händer.

Vad är socialt entreprenörskap för dig?
Att genom SEJ WHAT skapa social rättvisa på ett socialt och inkluderande sätt. För att sprida vår kunskap samarbetar vi med andra företag och organisationer som delar våra värderingar.

Varför ville ni bli antagna till CSES inkubator?
Vi valde att söka oss till CSES eftersom vi vill verka i ett sammanhang där kreativitet och samhällsengagemang står i fokus.

Drömbilden fem år framåt med företaget – hur ser den ut?
Om fem år är SEJ WHAT ett etablerat utbildningsföretag som verkar över hela Sverige. Vi hoppas att vi har påverkat så pass många elever att det går att se en synbar skillnad i attityder och värderingar.