Alumnibolaget eQidz utvecklar ett webb- och mobilbaserat rollspel för barn. Syftet är att utbilda barnen i EQ via humor och lek. Grundaren Rosie Linder är en av de eldsjälar som Stenbecks Stiftelse nu har belönat med 50 000 kronor. Dessutom har eQidz finansierats med 100 000 kronor av VINNOVA för framtagning av strategi för immateriella tillgångar.

Stenbeckstipendiet på totalt 10 miljoner kronor har tilldelats 101 eldsjälar och sociala entreprenörer för att uppmuntra och stödja deras arbete att hitta lösningar på tre av de mest angelägna problemen för barn och unga i dagens Sverige. Entreprenörerna ska arbeta inom följande tre områden:
•    Förebygga mobbning/motverka destruktiva normyttringar
•    Öka respekten för barns röster
•    Förebygga våld