logotyp_Vasteras stad

Under hösten 2015 fick CSES uppdraget att i samarbete med Stadsledningskontoret i Västerås stad genomföra en förstudie för att ta fram ett koncept för en inkubator med inriktning mot sociala företag, arbetsintegrerande sociala företag och samhällsentreprenörer i Västerås.

Susanne Norman beskriver projektet: “Det var spännande att dyka ner i en annan miljö, alla städer är olika, med sina respektive aktörer och inbördes förhållanden. Det finns ett väl utvecklat innovationsstödsystem i regionen, med en ökande efterfrågan på rådgivningstjänster och annat stöd för entreprenörer som skapar samhällsnytta. Målgruppen är dock heterogen och ställer krav på olika former av stöd, vilket Västerås stad ville fånga upp.”

David Lundborg: ”Uppdraget innebar en lång rad intervjuer med nyckelaktörer, men också att leda en workshopserie där det var viktigt att alla fick bidra med sin kunskap, erfarenhet och kompetens. Största utmaningen var nog att få alla att enas kring ett gemensamt mål och få allas från början något olika syn på samhällsentreprenörskap att sammanfalla.

”Förstudien har bland annat visat att synergieffekterna med en gemensam inkubator är stora och att entreprenörskap kan vara ett effektivt verktyg att möta utmaningar som utanförskap och arbetslöshet, men ställer också stora krav på samordning och samverkan”, säger Ylva Wretås, arbetsmarknadsstrateg på Stadsledningskontoret. Ylva fortsätter: ”Vi arbetar nu på att ta konceptet vidare och lägger stor vikt vid att ge den här typen av verksamheter större legitimitet. Det är viktigt att den samhällsnytta som entreprenörerna skapar genom sina verksamheter lyfts fram och att dessa aktörer blir en självklar del av framtida näringslivs- och arbetsmarknadspolitik.”