CSES – Center för Socialt Entreprenörskap Sverige – gavs av VINNOVA under 2013 i uppdrag att analysera de effekter som VINNOVAs stöd till Rinkebyakademiens verksamhet har gett och även att undersöka och föreslå hur analysmetoden SROI – Social Return On Investment – helt eller delvis kan användas för att utvärdera VINNOVAs projekt och förbättra framtida utlysningar.

Den slutgiltiga rapporten presenterade resultatet av en enkel SROI-analys genomförd hösten 2013 på Rinkebyakademiens aktiviteter inom ramen för Mötesprojektet under 2012. Analysen genomfördes med enkäter och intervjuer till deltagare/intressenter. Resultatet visade att SROI, givet ett väldefinierat användande, kan användas av VINNOVA för att antingen utvärdera, jämföra eller stödja projekt med sociala nyttor och effekter. Rapporten pekar även på en del av de problem och utmaningar som finns med SROI som metod.