Polstjärna är en insamlingsstiftelse vars mål är att motverka utanförskap bland barn och ungdomar i Sverige. Grundaren Karl Lindqvist har på olika sätt visat att han menar allvar i sitt engagemang. I december förra året genomförde han den första delen av det som i media kom att kallas ”Polstjärna metro race”. Den 17 maj är det dags för del två!

bildKarls ambition var att cykla mellan Stockholms samtliga 100 t-banestationer i snö, kyla och mörker. Han klarade 63 på 12 timmar och 17 minuter. Nu ska de återstående 37 stationerna klaras av den 17 maj. Denna gång kommer fler att cykla, ett antal utvalda politiker, näringslivspersoner, media och en grupp eldsjälar och några ungdomar som deltagit i aktiviteter finansierade av Polstjärna.

– Målet med Polstjärnaresan är att öka kännedomen om Polstjärnas arbete för att motverka utanförskap bland barn och ungdomar i Sverige. Stockholm har EN tunnelbana, men barn växer upp under väldigt OLIKA förutsättningar utmed tunnelbanenätet. Det märks tydligt när man ger sig ut och cyklar.

Med Polstjärnaresan tas de första tramptagen för att Polstjärna ska kunna genomföra fler projekt för att nå ännu fler barn och ungdomar, genom att stiftelsen får in medel för att kunna anställa personal. Målsättningen är också att bädda för ett mer långsiktigt samarbete mellan Polstjärna och sponsorer.  Du som läser detta påverkar hur långt man kommer – hör av dig på info@polstjarna.se och berätta hur du kan hjälpa till.