Alumnibolaget Pamoja har ingått ett samarbetsavtal med den norska organisationen Norges Vel och det indiska teknikbolaget Husk Power Systems för implementation av pilotprojekt inom biomassaenergi utav jordbruksrester på landsbygden i Uganda.

Husk är en föregångare inom småskalig hållbar biomassaenergi och har skapat mycket intresse inom branchen tack vare de framgångar de vunnit på den Indiska marknaden. Norges Vel jobbar lokalt och internationellt för hållbar utveckling och livskraftiga lokalsamhällen.

Pamoja ansvarar nu för att skapa en affärsmodell anpassad för den lokala marknaden i Öst Afrika, samt för operation och underhåll av ett mindre kraftverk. Enheten kommer att generera 32 kilowatt elektricitet för ett samhälle i Mityana distrikt i rurala Uganda.

Pamoja Uganda med entreprenören William Katende i spetsen har förberett installationen och initial  utbildning av lokala tekniker i området. Kraftverket står nu redo för installation och teamet kommer att testa olika affärsmodeller över en pilotperiod. På lång sikt har Pamoja Uganda en ambition att bli ett elbolag som opererar ett nätverk av mindre kraftstationer och driver utvecklingen för hållbara energiformer i regionen.