Organic Soul ska erbjuda ett hemmaodlingskit för gourmetsvamp, som odlas i den kaffesump som dagligen slängs. På så sätt minskas utsläpp av växthusgaser genom återvinning av kaffesump, samtidigt som företaget hoppas skapa en ekologiskt hållbar och vinstdrivande verksamhet.

Jannis Norén Karas, berätta mer om Organic Soul
Kaffesump har visat sig vara extremt bra som bas för svampodling. Vi vill samla upp kaffesump, som annars hamnar på soptippen, och i en kontrollerad miljö skapa en konsumentprodukt i form av ett hemmaodlingskit för gourmetsvampen ostronskivling. Efter skörden av din svamp förvandlas kaffesumpen till jordnäring som du fördelaktigt kan använda i dina krukor eller i trädgården. Detta kretslopp som vi skapar ger jorden nytt liv.

Hur föddes idén?
Iden föddes när min kollega Raymond Baaklini såg ett program på BBC, där det nämndes att kaffesump kan återvinnas genom att använda det som svampodlingsmedium.

Berätta kort om teamet bakom Organic Soul  
Vårt team består av: Raymond Baaklini, odlingsexpert;  Nemanja Rilakovic, civilingenjör och mig själv Jannis Norén Karas, entreprenör. Vi är tre personer med olika bakgrund, men med gemensamma intressen: Vår kärlek till naturen och viljan att lyckas som entreprenörer. Vi har en stark dynamik i gruppen, vi är både lyhörda och utmanande. Detta ger oss väldigt givande diskussioner.

Vad är er personliga drivkraft med Organic Soul?
Vår drivkraft som företagare är frihet och viljan av att skapa en förändring i samhället. Förändringen vill vi skapa genom att aktivt engagera och lära folk om hur viktigt det är med ekologi och återvinning.

Vad är socialt entreprenörskap för dig?
Att bidra till ett hållbart och grönare samhälle, samtidigt som en ny affärsnytta identifieras.

Varför ville ni bli ett inkubatorbolag hos CSES?
Vi är väldigt stolta över vårt samarbete med CSES. Att få ta del av den erfarenheten som finns där är ovärderligt för oss. Vi har redan fått träffa väldigt många intressanta människor både på CSES och genom deras nätverk. Vi ser fram emot att fler kontakter skapas och att vi får möjligheten att nå ut med vår produkt på den svenska marknaden.

Drömbilden fem år framåt med företaget – hur ser den ut?
Om fem år har vi fler anställda, ett brett produktsortiment och en välmående affärsverksamhet. Vi har också lyckats skapa ett certifikat som restauranger och caféer stolt kan visa upp som bevis på att de bidrar till en renare värld.