UTMANA arbetar för en jämställd framtid genom att utbilda inom kropp, genus och normkritik. Skolor och arbetsplatser erbjuds ett allsidigt jämställdhetsarbete genom att ta in kroppen som ny dimension. Grundarna Karin Wiklund och Annica Styrke ser att rådande normer behöver utmanas för att alla människor – oavsett kön – ska få samma möjligheter att påverka samhället och sina liv. 

Karin Wiklund och Annica Styrke, grundare av UTMANA Karin Wiklund och Annica Styrke – berätta mer om UTMANA
Ett arbete som utgår från kroppen bidrar inte bara med ett helhetsgrepp på jämställdhetsarbetet. Det fungerar också förebyggande genom att bryta ner normer och förväntningar kring kropp och kön som leder till mäns våld och objektifiering av kvinnor.  Genom UTMANA arbetar vi för ett jämställt samhälle.

Vad har ni själva för bakgrund?
Vi är båda utbildade gymnasielärare i dans vid Dans- och cirkushögskolan i Stockholm samt vidareutbildade inom genusvetenskap vid Stockholms universitet. Ur de yrkeserfarenheter vi har inom konstnärligt, pedagogiskt och socialt arbete har en stor drivkraft att kombinera våra kunskaper inom dans, kropp och genus växt fram. Vi ser att dessa frågor måste uppmärksammas och att rådande normer behöver utmanas för att alla människor – oavsett kön – ska få samma möjligheter att påverka samhället och sina liv.

Vad är socialt entreprenörskap för er?
Att bidra till positiv samhällsförändring och samtidigt få betalt!

Varför sökte ni till CSES inkubator?
Vi vill få tillgång till den erfarenhet och kunskap som vi tror kan ta vår organisation till nästa nivå. Vi ser fram emot att utveckla en långsiktigt hållbar verksamhet tillsammans med CSES.

Drömbilden fem år framåt med företaget – hur ser den ut?
Vi ser att UTMANA om fem år har bidragit till ett mer jämställt samhälle och att vår organisation har växt och därmed kan skapa skillnad för fler.