MyDreamNow ger elever på högstadiet och gymnasiet förståelse för sina möjligheter i arbetslivet. Frivilliga yrkesaktiva och högskolestuderande ger eleverna inspiration och verktyg för att hitta sin egen dröm och vägar dit.  Företaget fokuserar på områden där studieresultaten är lägre och/eller där arbetslösheten är högre än genomsnittet.

Jonas Bygdeson, MyDreamNowGrundare Jonas Bygdeson – berätta mer om företaget
Syftet är att motverka ungdomsarbetslöshet, segregation och utanförskap. Genom att inspirera elever att förstå sina möjligheter i arbetslivet bidrar vi till ökad studiemotivation i områden där så mycket som 30-50 procent av eleverna i åk 9 lämnar skolan utan betyg att komma in på gymnasiet. Detta samtidigt som över 60 procent av Sveriges företag har svårt att få tag i kompetens. Affärsmodellen är att skolan betalar en avgift och arbetsgivare betalar för partnerskap i programmet. Arbetsgivare kan då erbjuda sina anställda att medverka som frivilliga.

Berätta om teamet bakom MyDreamNow
Jag började jobba med ansvarsfullt företagande redan 1996, i en konsultverksamhet med fokus på kommunikation från goda företag.  Som företagsansvarig på Volontärbyrån har jag nu senast fått god erfarenhet av CSR-arbete, i företag som AstraZeneca, Oriflame och Lantmännen. Innan dess har jag haft olika civilekonomjobb i näringslivet: försäljningsansvarig, senior konsult och projektledare. Det kombinerar jag med erfarenheter från ideella organisationer, t ex som flyktingfadder för Röda Korset.

Jag har också två mycket kompetenta medarbetare.  Carina Fromm, regionansvarig Stockholm, är civilekonom med lång erfarenhet från olika positioner i näringslivet, ibland annat Telia. Sebri Seid är skolansvarig på Fittjaskolan med en examen från IMER-programmet (Internationell Migration och Etniska Relationer) på Södertörns Högskola.

Vad är din personliga drivkraft som företagare?
Att göra det enkelt för många människor att göra en konkret insats mot segregation och utanförskap, så att unga kan stärka sin självkänsla och få inspirerande jobb. Genom MyDreamNow får jag förverkliga min idé tillsammans med inspirerande medarbetare, jobba med det jag brinner för och dessutom kunna leva på det.

Vad är socialt entreprenörskap för dig?
En unik idé för att skapa samhällsnytta, som förverkligas av en driven person och den organisation hen leder. Verksamheten finansieras av kunder som betalar för produkter/tjänster som har ett tydligt värde för dem. Överskott tas inte ut som vinst, utan återinvesteras i utveckling av verksamheten.

Varför ville du bli ett inkubatorbolag hos CSES?
Vi har ett behov av rådgivning kring finansiering och andra förutsättningar för att kunna skala upp verksamheten. Det är också värdefullt att få stöd att ta fram metodik för att mäta effekt av samhällsnytta.

Drömbilden fem år framåt med företaget – hur ser den ut?
Då har vi en etablerad verksamhet på tio orter i Sverige och minst en utomlands. Verksamheten har tydlig effekt på elevernas motivation och förståelse för hur man tar sig in på arbetsmarknaden. Det leder till bättre resultat i skolan och låg arbetslöshet senare i livet hos de elever som varit med i programmet. Vi har tydligt bidragit till att minska segregation, utanförskap och ungdomsarbetslöshet genom gott samarbete med ett betydande antal skolor, universitet och arbetsgivare.

Läs mer om MyDreamNow