Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Samtidigt säger forskningen att förebyggande insatser i tidig ålder gör skillnad. Friendy är en docka med olika känslouttryck, som hjälper barn att sätta ord på och hantera sina känslor, utveckla självkänsla, empati och impulskontroll. Inom kort blir Friendy en app, barnbok och interaktiv barnteater.

Grundare och VD Maria-Pia Gottberg – berätta mer om Friendy
Tillsammans med Friendy får barn upptäcka, utforska och utvecklas med hjälp av sina känslor. Vad är en känsla? Vad kan jag göra när jag är rädd, ledsen eller arg? Vad gör jag när någon annan är arg, eller ledsen? Med humor och helt utan pekpinnar är Friendy en vän och förebild som gör livet mer begripligt och hanterbart. Med Friendy inspirerar vi också vuxna att bemöta barns känslor med närvaro och bekräftelse samt att hjälpa dem att sätta ord på känslor. Det sker genom föreläsningar och utbildningar.

Konceptet grundas på EQ, emotionell intelligens, modern hjärnforskning, beteendevetenskap, pedagogik och psykologi. Med Friendy vill jag skapa medvetenhet och påverka attityder och beteende kring hur vi bemöter barns känslor. Det gäller barn i allmänhet och i synnerhet utsatta barn och barn med särskilda behov.

Hur föddes idén?
Efter att ha läst boken Känslans intelligens av Daniel Goleman gick det upp för mig hur viktigt det är att ge barn verktyg och bra förebilder för den sociala och emotionella utvecklingen.  Ju yngre barn, desto bättre. Då fick jag idén med dockorna med olika känslor och insåg snart att det var en unik idé. För att kunna föra fram budskapet och inte bara ta fram ”ännu en produkt” började jag utbilda mig inom EQ och intilliggande områden som erbjöd konkreta metoder och förhållningssätt.

Berätta om din bakgrund
Jag började studera i vuxen ålder och planerade att bli lärare, men tappade sedan sugen. När jag väntade mitt andra barn kom jag i kontakt med mental träning och lärde mig hantera stress och sätta utvecklande mål för min framtid. Jag fortsatte sedan att utbildade mig till mental tränare, coach och NLP trainer parallellt med att jag gick utbildningar inom drama och EQ. Alla pusselbitar föll på plats med Friendy, där jag kunde kombinera det bästa från dessa världar. Jag har också utvecklat Sveriges enda utbildning till EQ Certifierad Handledare med inriktning mot barn och unga. Vi arbetar som EQ-konsulter ute i förskolor, skolor och andra verksamheter där det finns barn.

Vad är din personliga drivkraft som företagare?
Jag drivs av en stark önskan att bidra med något som gör livet bättre för barn och unga. Jag står inte ut med tanken att barn i ett land som Sverige ska må allt sämre. Det går att ändra, men tar tid på politisk nivå.  Som entreprenör kan jag agera snabbare och arbeta mer konkret. Givetvis med stöd i aktuell forskning. Jag tror på ”den lilla människans” förmåga att påverka. Det måste man som social entreprenör. Personligen gillar jag också friheten att kunna förverkliga mina idéer.

Vad är socialt entreprenörskap för dig?
För mig handlar socialt entreprenörskap om att konkret bidra till en samhällsförbättring. En social entreprenör bygger sin verksamhet på att utveckla produkter och tjänster som gör världen bättre.

Varför ville du bli ett inkubatorbolag hos CSES?
Jag står i begrepp att växa och skala upp min verksamhet parallellt med att jag produktutvecklar. För att kunna behålla fokus, samtidigt som jag fortsätter med ordinarie verksamhet, behöver jag stöd i form av coachning och professionellt nätverk. När man jobbar med mjuka frågor som känslor, empati och relationer är det kanske extra viktigt att kunna formulera sig och agera affärsmässigt.

Drömbilden fem år framåt – hur ser den ut?
Om fem år är Friendy det självklara valet för förskolor, skolor och familjer när det handlar om att stärka och stötta barn. Friendy bidrar till förhöjd livskvalitet hos barn genom att göra deras liv mer begripligt och hanterbart. Vi kan också tydligt se att Friendy påverkat människors medvetenhet och förhållningsätt på ett sätt som gynnar barn. Det innebär att barn i mycket högre utsträckning än idag får hjälp att sätta ord på och hantera sina känslor och därmed utveckla självkänsla, impulskontroll, empati och goda relationer.