Pr-magneten Bee Urban har som första företag i Sverige, kanske i hela världen, tagit på sig rollen att bidra till att öka antalet bin. Lösningen är att erbjuda företag en helt ny CSR-profil med hjälp av bikupor i stadsmiljö. Nu har Bee Urban antagits till CSES inkubator.

VD Karolina Lisslö – berätta kort om er affärsidé  
Bee Urban erbjuder företag en möjlighet att stärka sin miljöprofil genom fadderskap av bikupor. Bin utför den viktiga ekosystemtjänsten ”pollinering” och är en grundförutsättning för biologisk mångfald och därmed även vår matproduktion. En tredjedel av vad vi äter är beroende av pollinerande insekter och cirka 85 procent av denna pollinering sker med hjälp av honungsbin.

Under 2000-talet har det skett en drastisk minskning av honungsbin och vilda insekter att man talar om en ”pollinationskris”. Genom att samarbeta med Bee Urban hjälper man såväl sitt eget närområde att bevara den biologiska mångfalden som att säkerställa bibestånden i Sverige.

Hur föddes idén?
Under min och Josefinas biologiutbildning gick vi en vandring i nationalstadsparken i Stockholm, där guiden från Naturskyddsföreningen berättade att det försvinner 5-7 arter av växter årligen till följd av brist på pollinerande insekter. Så vi blev biodlare och startade ideell förening i nationalstadsparken för att motverka förlusten. För att kunna fortsätta arbeta med den annars så kostsamma hobbyn startade vi aktiebolag och tog fram denna CS/CSR-tjänst istället. Det finns utöver själva bina ett stort fokus på utbildning och information av binas roll för människan.

Vad har du och Josefina för bakgrund?
Både jag och Josefina kommer från en mediebakgrund, och vi har båda sadlat om till biologer/ekologer. Josefina arbetar dessutom med Hållbar stadsutveckling och jag är språkrör för Friluftsfrämjandet inom området Allemansrätten, samt håller ledarutbildningar i ämnet.

Vad är din personliga drivkraft som företagare?
Jag tror det är en kombination av att vara en obotlig världsförbättrare och överenergisk idéspruta!

Vad är socialt entreprenörskap för dig?
Att arbeta med/för något man brinner för och tycker är viktigt för samhället, samtidigt som man kan skapa sig ett leverne på det.

Varför ville du bli ett inkubatorbolag hos CSES?
Trots stor kompetens inom många områden i företaget så vet vi att vi saknar den företagsutvecklande biten, den ”tråkiga” delen som vi aldrig riktigt velat lära oss. Men då denna del är så ofantligt viktig och i dagsläget tar för mycket tid på grund av att vi inte gör det effektivt, känns det riktigt motiverat att komma igång! Ser fram emot räkna på vad saker kostar egentligen, och hur vi kan bli mer effektiva i vårt administrativa arbete.

Drömbilden fem år framåt med företaget – hur ser den ut?
Självklart finns vi i fler städer än idag, och kanske till och med har det blivit en franchise av oss. Redan idag finns intresse från städer i EU och USA. Antagligen är det för optimistiskt att tro att det kommer finnas tillräckligt med bin inom fem år, men förhoppningsvis har vi kunnat vara med och påverkat de olika faktorerna till varför bin dör och skapat tillräckligt mycket debatt om varför bin behövs så att varenda kotte på jorden vet att bin är bra!