Intresset för socialt entreprenörskap ökar ständigt. För oss på CSES har det inneburit högt söktryck på våra tjänster; rådgivning, inkubatorn och utbildning –  därmed också flera nya bolag till inkubatorn. Nu har vi nöjet att presentera två av dem.

Svenska med Baby
Svenska med Baby skapar möten mellan barn (ca 0-2 år) och småbarnsföräldrar från olika bostadsområden och ursprung från hela världen. Istället för att isolera sig i sitt vanliga umgänge så ger Svenska med Baby möjligheter för ny bekantskap, intressanta samtal och erfarenhetsutbyte mellan kulturgränser.

QuizRR
QuizRR hjälper människor som jobbar på fabriker i utvecklingsländer att få kunskap om deras rättigheter och skyldigheter som anställda. Utbildningen sker genom digitala frågespel med budskap som bygger på internationella konventioner, lagar, krav och rekommendationer för respektive land.