I samband med Mittuniversitetets konferens kring socialt entreprenörskap den 2-3 oktober ska ”Årets svenska sociala entreprenör” utses. Fram till 31 augusti är det fritt fram att nominera dig själv eller någon annan du tycker förtjänar priset.

Tävlingskriterier
De tre huvudkriterierna är följande:
– Grad av innovation, dvs hur innovativ är produkten eller tjänsten?
– Uthållighet, dvs normalt ska organisationer visat på att de minst varit verksamma i tre år.
– Hur stor social påverkan har produkten eller tjänsten?

Kort om tävlingsprocessen:
1) Kandidater ska finnas nominerade senast den 31 augusti på mailadressen anders.lundstrom@miun.se.
2) Juryn kommer sedan att göra sin bedömning den 12 september, då ett antal slutkandidater tas fram.
3) Slutkandidaterna inbjuds till konferensen i Östersund 2-3 oktober och får där möjligheter att presentera sina produkter eller tjänster.
4) Vinnaren koras under konferensen

Mer information om tävlingskriterier, process och priser!
Var noga med att läs igenom Svenskt pris i Socialt entreprenörskap innan nominering sker.

Om Entreprenörskapsdagarna 2-3 oktober i Östersund
Årets tema är framtidens värderingar och samhälle. Hur ser vi på det framtida Sverige? Hur ser vi på framväxten av samhällsentreprenörskap då sociala värderingar får allt större betydelse för nya former av entreprenörskap. Mer information/anmälan