quizrr

Sofie Nordström och Jens Helmersson blev bekanta då de båda hade uppdrag i Bangladesh. Båda bodde och arbetade i Bangladesh under ett antal år. Genom sina respektive arbeten mötte de arbetare och ledning på fabriker i Dhaka i Bangladesh. De såg en komplex verklighet. Många arbetstillfällen skapades och bidrog till högre levnadsstandard, till att fler barn kan gå i skolan och till ett bättre liv för många människor, inte minst för alla de kvinnor som arbetar i textilindustrin.

Men de såg också risker. Främst för lokalbefolkningen som lider av dåliga arbetsförhållanden. Men också för företagen i den globala tillverkningskedjan och ända fram till konsumenten i butiken hemma i Sverige. Situationen är inte unik för Bangladesh; miljontals människor på fabriker i tillväxtländer känner inte till sina rättigheter och skyldigheter.

Båda såg att på de fabriker där kunskapsnivån hos anställda och ledning höjdes genom utbildningsinsatser blev arbetsplatsvillkor, relationer, attityder och dialogen bättre. De upptäckte också att det var betydligt enklare att introducera förändringar hos leverantörer om det fanns en uppsida för dem, för deras business.

Här föddes idén till QuizRR, ett verktyg för att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter och skyldigheter.

Syftet med QuizRR är att skapa förutsättningar för bra arbetsplatsförhållanden och villkor på fabriker i tillväxtländer genom att utbilda anställda på alla nivåer. Med business som drivkraft minskas risker och möjliggörs förändring, stabila affärsrelationer och goda affärer för alla inblandade.

QuizRR är ett digitalt verktyg som hjälper leverantörer i utvecklingsländer att på ett flexibelt, snabbt och mätbart sätt utbilda sin personal i rättigheter och skyldigheter. Verktyget genererar rapporter som är till nytta för leverantören och som delas på en IT-plattform där leverantörer, globala företag och andra intressenter möts.

Jens och Sofie brinner för sitt sociala entreprenörskap som de beskriver såhär; att kunna utnyttja sitt affärsdriv för att skapa hållbara förbättringar och goda affärer.

Men att gå från idé till att faktiskt lyckas med det man vill uppnå är en lång process.

– Att få tillgång CSES erfarna affärscoacher, professionell handledning och ett stort nätverk är ett stort stöd för oss i den processen, säger Sofie.

Deras vision för framtiden är att QuizRR om fem år ett väl använt förbättringsverktyg i fabriker i minst ett tiotal tillväxtländer och att flera miljoner människor därigenom utbildas kontinuerligt i rättigheter och skyldigheter.

Jens och Sofie har båda gedigen bakgrund som de har stor glädje av i sitt arbete med QuizRR
Jens har över 16 års internationell erfarenhet inom detaljhandeln. Han har främst arbetat med inköp, sourcing och produktion och ett flertal år för H&M i Bangladesh och Hong Kong. Jens kommer senast från positionen som design-, inköp-, och produktionschef på Indiska Magasinet.

Sofie har en bakgrund som skrivande och fotograferande journalist. Hon jobbar sedan ett tiotal år som projektledare och medieproducent med fokus på företagsansvar i den globala leverantörskedjan. Hon har också producerat ett flertal utbildningsverktyg på uppdrag av H&M och andra globala företag. Under åren 2002-2020 bodde och arbetade Sofie i Indonesien, Bangladesh och Turkiet.