Att framgångsrikt integrera nyanlända i samhällets olika sfärer tar alldeles för lång tid. Därför finns det ett behov av en fysisk plattform som kan fungera som en brygga mellan de nyanlända och de som redan är etablerade i Sverige. Genom Kompis Sverige introduceras nyanlända till ett socialt kontaktnät som utgör grunden för ett erfarenhetsutbyte och där även etablerade personer i Sverige får nya kunskaper.

Kompisprojektet Pegah AfsharianProjektledare Pegah Afsharian – berätta mer om Kompis Sverige
Stockholm är idag en segregerad stad där nyanlända och etablerade stockholmare sällan hittar till naturliga plattformar som främjar jämlika möten. Utanförskap och fördomar urholkar samhällen och hänger ofta ihop med social och ekonomisk polarisering.

Vi bryter barriärer genom att tillhandahålla en neutral mötesplats för nyanlända och etablerade stockholmare som möjliggör ett erfarenhetsutbyte dem emellan. Våra deltagare deltar alla i projektet frivilligt, och vi matchar dem utifrån faktorer som kön, fritidsintressen, förväntningar, yrkes- och utbildningsbakgrund, framtidsdrömmar och familjesituation.

Hur föddes idén?
Kompis startades 2006 av Hugo Rickberg, då anställd inom Röda Korsets Storkyrko-/Folkrättskrets. Dess syfte var att hitta ett lämpligt format på en integrationsverksamhet, och föregicks av en studie om nyanlända irakier och dess etablering gjord av en av kretsens praktikanter Dr. Salman al Taii, Sociologiprofessor från Baghdad. Det framkom där att det var svårt att få svenska kontakter och en mötesplats mellan det svenska och irakiska efterfrågades. Kretsen kände att de kunde utgöra den plattformen, men att innehåll och inriktning behövde utvecklas. Kompis blev lösningen.

Berätta kort om din egen bakgrund
Jag heter Pegah Afsharian, är 24 år och har läst kandidatprogrammet i Mänskliga Rättigheter. Våren 2012 gick jag med i projektet för att bli kompis med en nyanländ och samma sommar praktiserade jag för projektet. Jag har under min uppväxt inspirerats mycket av mina föräldrars resa till att integreras och lära känna det nya landet de kommit till. När jag läste om projektet kunde jag genast relatera till hur svårt det var för mina föräldrar som nyanlända. När de behövde en svensk kompis som mest var det även som svårast. Något som vi försöker ändra på.

Kompisprojektet Natassia Fry

Natassia Fry

Jag och Natassia Fry är projektledare och arbetar tätt ihop med projektets frivilligledare Per-Anders Widell, Sara Hedberg, Helena Af Buren och Caroline Karlsson. Tillsammans arbetar vi med verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling och strategi. Vi har alla gedigen erfarenhet av projektet och majoriteten har varit med under projektets tidigare faser. Vad som särskiljer Natassia och mig från frivilligledarna är att vi lägger in en större arbetsinsats och ansvarar för att driva och förvalta projektet.

Vad är din personliga drivkraft?
Det är viktigt för mig att låta min passion driva det jag gör. Jag vill vara med och bygga upp ett hållbart integrationsprojekt som ett steg på vägen mot ett samhälle där alla människor, oavsett bakgrund, kan känna tillhörighet.

KompisprojektetVad är socialt entreprenörskap för dig?
En verksamhet vars fokus ligger på samhällsnytta och som ger ett mervärde i människors liv.

Varför ansökte ni till CSES inkubator?
Vi hoppas att CSES kan hjälpa oss att utvidga vårt nätverk och ge oss nya perspektiv, dels inom det rent affärsmässiga men även avseende utvecklingen av verksamheten framöver.

Drömbilden fem år framåt med Kompis Sverige – hur ser den ut?
Verksamheten är nationellt etablerad som en viktig del av integrationsprocessen. Vi vill även vara en stark röst som skapar opinion i integrationsfrågor.

Följ Kompis Sverige på Facebook