CSES har tillsammans med Lunds universitet och Malmö högskola arbetat med att
kartlägga social innovation i Sverige. Nu släpps rapporten från detta arbete och där presenteras de viktigaste behoven och insatserna för att stärka området.

Rapporten går att ladda ner här.
Se del av pressmeddelande nedan:


Ny rapport presenterar behov och rekommendationer för social innovation

I en färsk rapport kartläggs social innovation i Sverige. Dessutom presenteras de viktigaste behoven och insatserna för att stärka området. Bakom rapporten ”An Ecosystem for Social Innovation in Sweden” står Lunds universitet, Malmö högskola och Center för socialt entreprenörskap Sverige.

Rapportförfattarna har tagit fasta på stödet till samhällsentreprenörer och organisationer som bedriver innovativ verksamhet inriktat på att lösa sociala och miljömässiga utmaningar på lokal eller global nivå.

I rapporten beskrivs följande fyra områden som mycket viktiga för att stärka social innovation i Sverige:

  • Kunskap om social innovation
  • Organisering och demokratisering av innovationsprocesser
  • Finansiering av sociala innovationsinitiativ
  • Kompetens att leda och stöda sociala innovationsprocesser

I processen att ta fram rapporten har ett sextiotal aktörer från olika samhällssektorer och organisationer varit med. Därmed finns ett brett stöd för framtida samarbeten och insatser. I rapporten identifieras också ett antal aktiviteter och insatser som kan implementeras inom en snar framtid och som rekommenderas för att Sverige ska fortsätta vara ett internationellt ledande land i hållbar välfärdsproduktion.

Genom att satsa på social innovation kan svenska aktörer bidra till att bryta förlegade normer inom innovationssystemet, bidra till hållbar utveckling, öka möjligheten till innovation inom den offentliga sektorn, öka andelen sociala företag och samhällsentreprenörer i Sverige, och öka tvärsektoriell samverkan för att lösa samhällsutmaningar.

Social innovation har stor potential att utvecklas eftersom det kan inrymma aktörer från alla sektorer som kan bidra med olika kompetenser och resurser för att lösa gemensamma utmaningar. Social innovation lyfter också fram civilsamhällets och engagerade medborgares roll och bidrag till innovation som skapar ett mer hållbart samhälle.

”An Ecosystem for Social Innovation in Sweden” har tagits fram inom ramen för satsningen strategiska innovationsprogram som leds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

Kontakt:

Lund universitet: Jens Hansson – jens.hansson@luopen.lu.se

Malmö högskola: Fredrik Björk – fredrik.bjork@mah.se

Center för socialt entreprenörskap Sverige: David Lundborg – david.lundborg@cses.se