Företaget eQidz har fått Innovationslån på 650 000 från Almi. eQidz har tidigare suttit i CSES inkubator och utvecklar ett underhållande webb- och mobilbaserat rollspel för barn. Syftet är att utbilda barnen i EQ (emotionell intelligens) och fylla ett tomrum på den könsstereotypa spelmarknaden – med humor och utan pekpinnar.

– Sedan starten av eQidz har jag haft fler fantastiska personer och aktörer som har stöttat mig och trott på mig och min affärsidé. Tack vare Innovationslån från Almi pågår just nu spelutveckling tillsammans med talangfulla Talawa Games. Vi har pågående diskussioner med fler intressanta investerare och partners.