Hoppfull Bemanning är världens första bemanningsföretag som bemannar hemlösa och hyr ut dem till företag som behöver arbetskraft och vill ta ett socialt ansvar. Hoppfull Bemanning genomförde nyligen sitt första kunduppdrag, där företaget anlitades för ommålning av SU Innovations Inkubator på Stockholms universitet.

– Genom Hoppfull Bemanning har vår inkubator verkligen fått ett rejält ansiktslyft.  Det känns självklart mycket bra att aktivt kunna kombinera köpet av en hantverkstjänst med socialt ansvarstagande, säger Ulf Eriksson, VD på SU Innovation.

Om Hoppfull Bemanning
Hoppfull Bemanning är världens första bemanningsföretag som bemannar hemlösa och hyr ut dem till företag som behöver arbetskraft och vill ta ett socialt ansvar. Det finns ett moment-22 för de hemlösa; har de inget jobb får de ingen bostad, har de ingen bostad får de inget jobb. Totte Pärlefalk, som har grundat Hoppfull Bemanning, vill hjälpa de hemlösa till ett värdigt arbete så de kan bli självförsörjande och finansiera sitt eget boende.