Inspons gör det möjligt för individer, grupper och företag att anta motionsutmaningar och i samband med dessa samla in pengar till välgörenhet. Inspons drivs av Kia Mohebi, som tidigare arbetade som fastighetsmäklare i London och där var involverad i ett flertal fundraisingprojekt. Då fick hon upp ögonen för ”sporta – för – välgörenhetskulturen” och bestämde sig för att ändra karriärbana.

Kia, berätta mer om Inspons
Inspons skapar incitament till motion och god hälsa, samtidigt som plattformen används som ett verktyg som underlättar egeninsamling för individer som vill engagera sig för välgörenhet. Välgörenhetsorganisationer använder Inspons som ett marknadsförings- och insamlingsverktyg och vi erbjuder också ett CSR-värde till samarbetande företag.

Varför insamling just på Inspons?
Det handlar om dig och ditt engagemang. Inspons är en samlingsplats för likasinnade äventyrare som vill göra världen till en bättre plats. Oavsett vilken välgörenhet vi sportar för så hittar man oss här, under ett och samma tak. Inspons kämpar tillsammans med välgörenhetsorganisationerna för ett hälsosamt givande, för vi tycker att din hälsa är lika viktig som det liv du räddar.

Berätta om din bakgrund
Jag har bott och arbetat sex år i London och där upptäckte jag ”sporta – för – välgörenhetskulturen”. Under min tid i England var jag själv involverad i flertal fundraisingprojekt och bestämde mig 2011 för att introducera detta koncept och inspirerande kultur till Sverige.  Ett koncept som har fungerat framgångsrikt i länder som England, USA och Australien.

Idag arbetar ett växande nätverk med utvecklingen av Inspons, däribland styrelsemedlemmar från flertal motionslopp runtom i landet, idrottsprofiler samt välgörenhetsorganisationer som utnyttjar tjänsten.

Vad är din personliga drivkraft som företagare?
Min drivkraft är vetskapen om att detta koncept motiverar människor till att motionera och bidrar med mer pengar och uppmärksamhet till välgörenhetsorganisationernas arbete. Allt eftersom insamlarna får donationer och kommentarer på sin insamlingssida växer motivationen att slutföra utmaningen och bidrar därmed till ökat emotionellt värde vid en fysiskt krävande utmaning.

En annan viktig faktor som bidrog till beslutet att lansera detta här hemma i Sverige var när jag utmanade min egen mor, som är sjuk i diabetes, att delta i vårruset för diabetesfonden. Idag motionerar hon regelbundet från att tidigare inte alls ha motionerat.

Vad är socialt entreprenörskap för dig?
Chans att få att arbeta med något betydelsefullt. Det är därför jag sa upp mig från ett tryggt jobb som mäklare och istället valde att arbeta med något som har stor betydelse för mig.

Varför ville du bli ett inkubatorbolag hos CSES?
Det är utmanande att arbeta med socialt entreprenörskap och hur min affärsmodell bör se ut för att jag både ska bidra till tillväxt och gynna den ideella sektorn. Det är här som CSES hjälper mig att hitta rätt. Jag jämför detta med att vilja sjunga en låt, där man inte vet hur man ska sätta alla tonerna rätt, och CSES är sångcoachen som hjälper.

Drömbilden fem år framåt med företaget – hur ser den ut?
Inspons ska bli ledande inom fundraising i Norden. Vi ska arbeta med att sprida kunskap och inspiration om hur alla kan engagera sig och göra skillnad.