”Har du identifierat en samhällsutmaning och ett erbjudande som löser problemet? Har du ambitionen att utifrån din idé realisera en innovation? Då kan du söka Vinnovas uppstartsstöd för sociala innovationer.

Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka och agera. Behovet av nya lösningar är stort. Genom denna utlysning vill vi bana väg för innovationer som annars inte hade kunnat förverkligas.”

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Social-Innovation/