På en vecka har Familjehemsmöten bildat fyra lokala föreningar runt om i Sverige: I Uppsala, Västerås, Skövde och Lindesberg. Genom föreningen Familjehemsmöten skapas ett kontaktnät mellan familjehem på orten där man bor för att hjälpa varandra och utbyta erfarenhet. Föreningens främsta arbete är att skapa viktiga möten för barn och unga.

– Om barn och ungdomar får tillgång till strukturerad verksamhet och trygga vuxna är jag säker på att vi kan uppnå mycket och en bra målsättning är nolltolerans mot ohälsa hos barn och ungdomar!, säger medgrundare Petra Klawatsch.

familjehemsmöten lokal närvaro