CSES Entreprenörer

Sedan 2010 har närmare 50 fantastiska entreprenörer suttit i CSES inkubator. Här presenteras våra alumner och befintliga inkubatorbolag tillsammans med ett antal mätetal över hur det gått för bolagen.

Mätetal över alumnbolag

Information baseras på en enkätundersökning från slutet av 2015

Organisationsform %

 • Aktiebolag
 • Ideell förening
 • Ekonominsk förening
 • Stiftelse

Huvudsaklig finansieringskälla %

 • Försäljning
 • Bidrag
 • Annat

Extern finansiering fördelning %

 • Offentliga bidrag
 • Ägarkapital
 • Annan form
 • Privata bidrag
 • Lån
 • Crowdfunding

Igång med verksamheten

68 %

Har fått extern finansiering…

60 %

…till ett totalt värde av

21 MSEK

Verksamheternas omsättning 2015

25 MSEK

Entreprenörer

CSES nya och gamla entreprenörer

TravelFor utmanar reseindustrin genom att möjliggöra för småskaliga reseskapare att möta resenärer. Dessa skapar genuina upplevelser på plats och resan bidrar till en hållbar utveckling i destinationens lokala samhälle. Med en resa i taget ska TravelFor förbättra världen.

Kontakt
Nedim Piric
piric@kth.se
0721775138

Peppy Pals affärsidé är att utveckla ett underhållande webb- och mobilbaserat rollspel för barn. Syftet är att utbilda barnen i EQ (emotionell intelligens) och fylla ett tomrum på den könsstereotypa spelmarknaden – med humor och utan pekpinnar. Studier och forskning visar att en hög EQ gör barnet fysiskt och mentalt starkare och att barn med hög EQ varken mobbar eller blir mobbade i samma utsträckning som barn med lägre EQ.
Kontakt
Rosie Linder
rosie@peppypals.com
0709242235

Undersökningar visar att bilar står oanvända hela 97 % av tiden, samtidigt som det blir allt dyrare att äga egen bil. För att utnyttja dessa resurser effektivare och samtidigt bidra till bättre privatekonomi hos svenska hushåll möjliggör FlexiDrive för första gången biluthyrning mellan privatpersoner.  Bilägare kan finansiera sitt bilägande, samtidigt som personer som är i behov av bil kan hyra grannens.  Att fler personer delar på färre bilar bidrar till en mer hållbar miljö där samhällets resurser utnyttjas effektivare.

Kontakt
Magnus Engervall
magnus.engervall@flexidrive.se
08-509 077 62

Polstjärna är en ny insamlingsstiftelse med 90-konto, vars verksamhet handlar om att stödja eldsjälar som arbetar med unga för att motverka utanförskap. Idén är enkel: Hitta eldsjälar som arbetar med unga, undersöka deras behov, stötta och samla in till konkreta projekt och återrapportera betydelsen till givare. Se film om Polstjärna

Kontakt
Karl Lindqvist
kalle@polstjarna.se
070-35 35 417

Att framgångsrikt integrera nyanlända i samhällets olika sfärer tar alldeles för lång tid. Därför finns det ett behov av en fysisk plattform som kan fungera som en brygga mellan de nyanlända och etablerade svenskar. Kompis Sverige är en neutral länk mellan personer som kanske inte annars skulle ha hittat varandra. Genom projektet introduceras nyanlända till ett socialt kontaktnät som utgör grunden för ett erfarenhetsutbyte, där även de etablerade får nya kunskaper.

Kontakt
Pegah Afsharian & Natassia Fry
kompis.stockholm@redcross.se
076-396 66 76

Jiddr är en smartphone-app för ungdomar, där man har möjlighet att kostnadsfritt och anonymt prata om olika ämnen. Det finns alltid en vuxen värd i chatten som stöttar inom olika ämnen, men alla har möjlighet att prata. Eller så väljer man att bara lyssna. Jiddr vill förse unga med vuxna förebilder, gemenskap och vetskap att man inte är ensam i sin situation. Har du förslag på ämnen och/eller värdar? Skicka gärna in dina tips till forslag@jiddr.com

Kontakt
Josefine Wahlberg
jossan@jiddr.com
0708-897653

Pamoja Cleantech är ett vinstdrivande socialt företag med avsikt att sprida miljöteknik i Östafrika. Bolagets produkt The Green Plant är ett kompakt och mobilt kraftverk som kombinerar sol och bioenergi. The Green Plant erbjuder en systemlösning för att öka användandet av förnybar energi inom telekomsektorn och samtidigt möjliggöra hållbart entreprenörskap i regioner utan tillgång till elektricitet. Vårt företag Pamoja Cleantech vill bidra till betydande minskning av koldioxidutsläpp och fattigdomsbekämpning i Östafrika.

Kontakt
Peik Stenlund
peik.stenlund@pamojacleantech.com
073-575 22 43

Tilia förebygger, stöttar och arbetar opinionsbildande för unga mellan 12-30 år med någon form av psykisk ohälsa. Målet är att ge trygghet, stöd och vägledning på ett sätt som unga själva fått vara med och utforma. För att lyckas med det har Tilia bland annat en stödchatt som är öppen helger samt erbjuder att följa med vid myndighetskontakter. Verksamheten har grundats av Annesofie, som 2012 var en av de 101 eldsjälarna i Sverige att erhålla Stenbecksstipendiet, med motiveringen ”Ett erkännande till en modig person med en stark passion för barns rättigheter.”

Kontakt
Annesofie Blixt
annesofie@foreningentilia.se
0763-45 16 92

Bee Urban erbjuder företag en möjlighet att stärka sin miljöprofil genom fadderskap av bikupor. En tredjedel av vad vi äter är beroende av pollinerande insekter och cirka 85 procent av denna pollinering sker med hjälp av honungsbin. Under 2000-talet har det skett en drastisk minskning av honungsbin och vilda insekter att man talar om en ”pollinationskris”. Genom att samarbeta med Bee Urban hjälper man såväl sitt eget närområde att bevara den biologiska mångfalden som att säkerställa bibestånden i Sverige.

Kontakt
Josefina Oddsberg
josefina@beeurban.se

QuizRR hjälper människor som jobbar på fabriker i utvecklingsländer att få kunskap om deras rättigheter och skyldigheter som anställda. Utbildningen sker genom digitala frågespel med budskap som bygger på internationella konventioner, lagar, krav och rekommendationer för respektive land. Detta för att skapa en säker arbetsplats och intyga trovärdigheten för företag som behöver lönsamma och hållbara affärsrelationer.

Kontakt
Sofie Nordström
sofie.nordstrom@quizrr.se

Jens Helmersson
jens.helmersson@quizrr.se

MyDreamNow gör elevers drömmar om framtiden möjliga. Verksamheten inspirerar elever att förstå sina möjligheter i arbetslivet, att hitta egna vägar till framtida jobb och arbeta mot kortsiktiga mål. Frivilliga från arbetslivet och högskolestuderande träffar en högstadie- eller gymnasieklass två gånger per termin i ett flerårigt program, med gästföreläsare och studiebesök. Syftet är att motverka ungdomsarbetslöshet, segregation och utanförskap. MyDreamNow har fokus på områden där studieresultaten är lägre och/eller där arbetslösheten är högre än genomsnittet.

Kontakt
Jonas Bygdeson
070-44 99 612

Svenska med Baby skapar möten mellan barn (ca 0-2 år) och småbarnsföräldrar från olika bostadsområden och ursprung från hela världen. Tillsammans får familjerna komma med önskemål om gemensamma aktiviteter för att skapa en berikande tid tillsammans. Istället för att isolera sig i sitt vanliga umgänge så ger Svenska med Baby möjligheter för ny bekantskap, intressanta samtal och erfarenhetsutbyte mellan kulturgränser.

Kontakt
Anna Libietis Jacobson
anna.libietis@gmail.com
073-502 22 76

Genom föreningen Familjehemsmöten skapas ett kontaktnät mellan familjehem på orten där man bor för att hjälpa varandra och utbyta erfarenhet. Föreningens främsta arbete är att skapa viktiga möten för barn och unga. Nätverket arbetar tillsammans för gemenskap, utbildning och aktiviteter som stärker individerna i vardagen.

Kontakt
Petra Klawatsch
kontakt@familjehemsmoten.se
070-7713898

Missing People hjälper personer att finna anhöriga som försvunnit. Organisationen anordnar på kort tid skallgång för att rädda liv och kan snabbt mobilisera stora resurser med hjälp av ekonomisk sponsring från företag runt om i landet.

Kontakt
info@missingpeople.se
031-760 90 60

DayCape är en digital kalenderapp för barn med autism där användaren kan planera dagen i sin egen takt. Med hjälp av bilder och påminnelser ger appen användaren en tydlig överblick över dagen. Appen kan delas och anpassas, för att inte bara göra den lättare att använda men också för att de som deltar i din dag, såsom föräldrar och lärare att planera schemat.

Kontakt
Anton Håkanson
anton.hakanson@hyperisland.se

Bellmanmetoden är en ny, lekfull och demokratisk väg till tidig läsinlärning. Genom en unik ljudkarta löser vi ett problem som forskare på området sedan länge pekat på: det svenska språket är oregelbundet och svårt för barn att lära sig läsa och skriva. Därför behövs ett system. Just det systemet har vi skapat. Vårt mål är att skapa en mer jämlik skola – för alla barn, oavsett kulturell och social bakgrund, och olika typer av neuropsykiatriska diagnoser. Med vårt estetiskt tilltalande utbildningsmaterial, i form av både praktiskt material och digitala appar, leker sig barnen på kort tid till att komma i läsning. Vi vänder oss främst till barn 5-7 år och vill nu börja utbilda pedagoger i Sverige.

Kontakt
Elena Novikova
info@alegor.se

Resursportalen är en ideell förening grundad av Zandra Funelid, social entreprenör och lillasyster till en bror med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och autism. Föreningens målsättning är att sträva efter att öka livsvillkoren för personer med fysisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Resursportalen samlar, organiserar och tillgängliggör information om rättigheter och möjligheter – utifrån varje resursbehövandes personliga och unika situation. En matchningsfunktion ger användaren möjlighet att enkelt hitta all information den behöver.

Kontakt
Zandra Funelid
info@resursportalen.com

High Heaven är en sajt för kvinnor med passion och intresse för livsstilen kring action- och extremsporter världen över. Företaget vill stärka kvinnors position inom action- och extremsport genom att ge dem en mötesplats där de kan utveckla sin livsstil, dela med sig till andra och enkelt komma åt all shopping på marknaden. High Heaven vill möjliggöra för en snabbare utveckling av kvinnors deltagande och tillväxt inom mer svårtillgängliga områden och ge flickor och kvinnor en plats att finnas och synas på.

Kontakt
Nina Nordling
nordling.nina@gmail.com
070-820 99 93

World Volunteer organiserar och erbjuder volontärresor till Sydostasien. Som volontär för World Volunteer har man möjlighet att arbeta och utveckla projekt inom utbildning, infrastruktur och ekonomi. Detta är möjligt genom vårt nära samarbete med likasinnade företag och ideella organisationer.

Kontakt
Jesper Lejfjord
jesper@world-volunteer.com

David Jonsson
david@world-volunteer.com

INBelly vill få livsmedelsproducenter att ta bort skadliga tillsatser, genom att bygga upp en community av medvetna konsumenter som ställer hårda krav. Företaget kommer även att certifiera de producenter som inte har skadliga tillsatser i maten. Framtidsvisionen är välinformerade konsumenter och ansvarstagande producenter och beslutsfattare, vilket resulterar i att ingen ska behöva bli sjuk av mat som är orsakat av farliga tillsatser.

Kontakt
Kristina Saudargaitė
kristina@sveikasvaikas.lt
073-87 74 618

Inspons gör det möjligt för individer, grupper och företag att anta motionsutmaningar och i samband med dessa samla in pengar till välgörenhet. Inspons vill både öka stödet till välgörande ändamål och uppmuntra till ett hälsosamt liv – till ett hälsosamt givande. Därför fokuserar Inspons i första hand på fysiska utmaningar som motionslopp och andra idrottsevenemang.

Kontakt
Kia Mohebi
kia@inspons.se
076-174 48 15

Signby.me underlättar för vanliga människor att kommunicera med beslutsfattare. Den som deltar i företagets kampanjer kan enklare skriva bra brev till relevanta makthavare. Genom företagets plattform kan fler personer på ett träffsäkert och konstruktivt sätt engagera sig i debatter och beslutsfattande. Grundaren Jacob Sternius har en bakgrund både som IT-entreprenör och kapitalförvaltare.

Kontakt
Jacob Sternius
jacob.sternius@gmail.com
070-2828 514

One More Smile engagerar föreningar, skolor och företag i en gemensam satsning för barn i utvecklingsländer. I programmet ”Barn hjälper Barn” engageras ungdomar som vill samla in pengar till exempelvis en klassresa, genom att de kan sälja produkter från varumärken som One More Smile samarbetar med. Här ökar även deras kunskap om utanförskap och om möjligheten att påverka. Med ”Företag hjälper barn” kan företag köpa produkter och involvera sina kunder och medarbetare. Överskottet går till att producera skor, kläder och skoluniformer lokalt till barn på barnhem. Med egna kläder får barnen bättre självkänsla, en chans att kunna gå i skolan och bli inkluderade i ett socialt sammanhang.

Kontakt
Kristin Nenzén
kristin@onemoresmile.se
070-220 11 03

Samba Football Academy grundades 2008 med syfte att bedriva fotboll som socialt arbete för barn och ungdomar. I förorter behövs åtgärder som skapar jobb, trygghet och framtidstro. Det behövs riktade insatser som stärker barn och ungdomars självförtroende och kraft att gå en egen väg. Insatser som bidrar till ett hälsosamt liv där barn och ungdomar inspireras till ett förhållningssätt baserat på omtanke, gemenskap och glädje. Dessa lösningar bygger Samba Football Academy:s arbete och mission på.

Kontakt
Erik Johansson
sambaerik@sambafa.se

Science4NXG har som ambition att öka inslaget av naturvetenskap och teknik i grundskolan runt om i Sverige. Detta görs genom att studenter från universitet och högskolor genomför roliga och intressanta experiment och aktiviteter för barnen direkt på skolorna. Konceptet Science4NXG spänner över hela Sverige, vilket gör att skolor som inte har närhet till campus också får större möjlighet att ta del av kunskap.

Kontakt
Ivar de la Cruz
ivar.delacruz@science4NXG.se
070-89 17 372

Active Step, med sitt interaktiva program Pulzen för motion i vardagen, ger alla barn och ungdomar ett unikt verktyg och stimulans till att upptäcka behovet och lusten till att röra på sig i vardagen. Med genomtänkta återkommande aktiviteter och medial exponering breddar Active Step också vägen för att frågan om barns rätt till rörelse och motion i vardagen förs uppåt på den samhälleliga agendan.

Kontakt
Susanna Norén
susanna@activestep.se
070-490 86 57

En köp- och säljsajt där begagnade saker säljs till förmån för organisationer med 90-konto. Saker (som har både ett ekologiskt och etiskt fotavtryck i form av förbrukade naturresurser och dåliga arbetsförhållanden) kan på denna sida minska sitt fotavtryck och göra lite gott i världen. Istället för att säljaren får pengarna så går de till en organisation med 90-konto som arbetar för en bättre värld.

Kontakt
Elias Rådelius
Elias@glocality.se

SEJ WHAT erbjuder workshops till skolor i sexualitet-, etnicitet- och jämställdhetsfrågor. Målet är att minska homofobi, rasism och öka jämställdheten i Sverige. SEJ WHAT har grundats av Hanna Garberg och Anny Södrin, som båda är utbildade dramalärare med lång erfarenhet från mångkulturellt arbete.

Kontakt
Hanna Garberg
info@sejwhat.se
0735-444 112

Ballongmagi ger en magisk ballongupplevelse till svårt sjuka barn eller barn med kroniska diagnoser. Målet att hjälpa dem igenom en tuff period, skapa glädje och positiva minnen. Verksamheten har grundats av Maria Byquist, som två år i rad har utsetts till ”Sveriges Bästa Ballongskulptör.

Kontakt
Maria Byquist
ballongprinsessan@ballongmagi.se
073-983 84 85

Friendy hjälper barn att sätta ord på och hantera känslor, utveckla självkänsla, empati och impulskontroll. Friendy är en docka med olika känslouttryck och blir inom kort app, barnbok och interaktiv barnteater. Med Friendy inspireras också vuxna att bemöta barns känslor med närvaro och bekräftelse. Det sker genom föreläsningar och utbildningar. Friendy skapar medvetenhet och påverkar attityder och beteende kring hur vi bemöter barns känslor. Barn i allmänhet och utsatta barn i synnerhet.

Kontakt
Maria-Pia Gottberg
info@friendy.se
070-517 3762

Offsetability ska hjälpa individer att ta ansvar för sina utsläpp av koldioxid. Genom en app, som nu betatestas, kan personer klimatkompensera sina inköp genom att stödja konkreta projekt som minskar utsläppen och samtidigt hjälpa människor i utvecklingsländerna.

Kontakt
Andy Carnahan
andy.carnahan@offsetability.com
073-230 5324

UTMANA arbetar för en jämställd framtid genom att utbilda inom kropp, genus och normkritik. Skolor och arbetsplatser erbjuds ett allsidigt jämställdhetsarbete genom att ta in kroppen som ny dimension. Grundarna Karin Wiklund och Annica Styrke ser att rådande normer behöver utmanas för att alla människor – oavsett kön – ska få samma möjligheter att påverka samhället och sina liv.

Kontakt
Karin Wiklund
info@utmana.org
0730-67 88 58

MobilEducation for Seniors verkar för att få äldre människor mer självständiga och delaktiga i den digitala världen, och därmed också möjlighet till en mer aktiv roll i samhället. Arbetet sker främst genom utbildning i att använda surfplattan som ett verktyg som förenklar och underlättar i vardagen och ger tillgång till digitala sociala nätverk. Till utbildningen kopplas också appar och andra verktyg som är utvalda och testade för att passa äldres behov.

Kontakt
Anneli Clevenrot
anneli.clevenrot@gmail.com
076-799 82 36

”Varje människa bär på en unik historia”. LifeTelling dokumenterar livsberättelser och initierar samtal i grupp där deltagarna får dela med sig av sina minnen och erfarenheter. Livsberättelserna dokumenteras som bok, film och/eller ljudupptagning och aktiviteten sätter de äldre i centrum samtidigt som värdefull information för anhöriga, samhället och medicinsk personal tas tillvara. Life Telling har även tagit fram en box med minnesbilder som används som inspiration för att väcka personliga och kollektiva minnen, både för privat bruk och användning inom äldrevården.

Kontakt
Sonja Östergren
sonja@lifetelling.se
073-948 10 21

LEINO Demenskompetens vill skapa ökad förståelse och sprida kunskap kring demenssjukdomar. Arbetet sker bland annat genom föreläsningar som vänder sig till både personal inom vården och anhöriga till demenssjuka. LEINO arrangerar även anhörigresor med möjlighet till rekreation, utbildning och rådgivning. Under hösten 2013 startade grundaren Marita Leino även en ideell utbildning i demenskunskap på en yrkesskola för unga kvinnor i södra Senegal.

Kontakt
Marita Leino
marita@leinodemens.se
070-428 49 64

Tactilis – Många upplever att de har svårt att kommunicera med sina anhöriga som fått diagnosen demens, stroke eller något annat som försämrat förmågan att kommunicera verbalt. Grundaren Kerstin Bergström har utvecklat en anpassad mjuk massagemetod för äldre för att stärka och bevara den meningsfulla kontakten när förmågan att uttrycka sig med ord inte längre räcker till.

Kontakt
Kerstin Bergström
kerstin@tactilis.se
073-970 85 89

Fyra av tio seniorer i Stockholm lever i ensamhet och många har inte valt det själva. Seniorliv vill bidra till bra livskvalitet genom att uppmuntra till hälsa, kultur och sociala aktiviteter. Seniorliv.se är en digital mötesplats där det kommer att finnas uppslag till allt man kan tänka sig att göra som senior i Stockholm med kranskommuner. På sajten skall man enkelt kunna hitta aktiviteter att delta i och även möjlighet att initiera och bilda grupper för att göra saker tillsammans.

Kontakt
Per-Ove Lannerö
info@seniorliv.se
070-720 03 00

We – Women’s Empowerment tar tillvara på ungas egen kraft att påverka sina liv och sin framtid. Vi skapar ett sammanhang att ha roligt i tillsammans med andra tjejer, där de får stärka sig själva och utvecklas som människor. Deltagarna upptäcker sina styrkor, värderingar och drömmar i livet med hjälp av kraftfulla övningar, och erhåller sedan verktygen att uppnå dessa drömmar och att testa på att starta och driva egna projekt. Det handlar om att visa tjejerna hur de stärker sig själva – empowerment helt enkelt – Women’s Empowerment

Loop Koop Botkyrka med Karin Sterner som projektledare, utgår från två problem. Den dagliga förbränningen av 200 ton textilier i Sverige och den höga arbetslösheten. Med innovativa metoder och samverkan vill de skapa arbetstillfällen utifrån använda textilier, ta vara på kompetens och samtidigt ta vara på den textila råvaran. Loop Koop ser en potential i att erbjuda tjänster som insamling, transport, secondhand, downcycling och upcycling av textilier. På detta sätt vill de skapa samhällsnytta, miljönytta och social nytta!

Kontakt
Karin Sterner
karin.sterner@helamanniskan.se

SVENSK tillverkar och säljer ekologiska stickade kläder som är gjorda av 100 % ekologiska organiska material och tillverkas under rättvisa förhållanden i ett hantverkarkooperativ i Bolivia. Företaget är grundat av den okonventionella och nyskapande designern Diana Svensk.

Kontakt
Diana Svensk
diana.svensk@svenskfashion.com

Sini Helmi hjälper personer som hamnat utanför i samhället, eller riskerar att bli isolerade, träffas för att sticka fina barnkläder tillsammans. Det kan vara äldre personer, invandrare eller vem som helst som är i behov av extra stöd. Kläderna säljs i en webbshop och vinsten delar företaget med stickaren som antingen kan donera sin del till Kiva, en organisation som ger ut mikro-lån till entreprenörer i länder som oftast inte har tillgång till ens en bank, eller så kan stickaren behålla pengarna själv, som en liten extra inkomst

Kontakt
Sini Tinfors
kontakt@sinihelmi.se

Organic Soul ska erbjuda ett hemmaodlingskit för gourmetsvamp, som odlas i den kaffesump som dagligen slängs. På så sätt minskas utsläpp av växthusgaser genom återvinning av kaffesump, samtidigt som företaget hoppas skapa en ekologiskt hållbar och vinstdrivande verksamhet. Efter skörden av svampen förvandlas kaffesumpen till jordnäring som fördelaktigt kan användas i krukor eller i trädgården. Detta kretslopp som Organic Soul skapar ger jorden nytt liv.

Kontakt
Jannis Norén Karas
jannis@organicsoul.se
0739-81 00 77