Insamlingsstiftelsen Polstjärnas verksamhetsidé är att motverka utanförskap i Sverige genom att stödja engagerade medmänniskor – eldsjälar – som arbetar med barn och unga. Nyligen genomförde stiftelsen en eldsjälsträff på Impact HUB Stockholm där man för första
gången även bjöd in några av stiftelsens samarbetspartners och även några ungdomar från tidigare projekt.

– Vi tror på mötet mellan människor, säger Karl Lindqvist, Polstjärnas grundare. Det är när vi ses på riktigt som det uppstår möjligheter. Och i synnerhet när människor med olika bakgrund möts. Människor från olika delar av samhället.

Under träffen presenterades fem av de många projekt som Polstjärna stöttat sedan stiftelsen startade 2011. En av dem var skolkuratorn Matthias Rowe. Han har med Polstjärnas stöd startat en kolloverksamhet för ungdomar med hög eller absolut skolfrånvaro.  – Något som jag uppskattar är att Polstjärna verkligen tror på en, säger Matthias Rowe. Polstjärna bejakar eldsjälens idé. Det går att drömma sig framåt med Polstjärna, ingen tanke är för korkad eller orealistisk.

Till våren är det dags igen för en ny träff. Då kommer man troligtvis att fokusera på ett eller ett fåtal ämnen och vända och vrida på det ur olika perspektiv.

– De som kommer har så oerhört mycket kunskap och livserfarenheter.
Det finns ett enormt värde i att det sprids mellan projekten. Och för våra samarbetspartners blir det väldigt tydligt att deras stöd är viktigt. Det är på riktigt.

Kalle Lindqvist, grundare av Polstjärna

Karl Lindqvist, grundare av Polstjärna