Under våren arbetar CSES tillsammans med Magelungen och DLA Nordic för att ta fram ett underlag till vad som kan bli Sveriges första Social Impact Bond (SIB). En SIB är ett nytt instrument för att finansiera välfärdstjänster och lanserades för första gången av Social Finance i Storbritannien för snart fem år sedan.

Med VINNOVAs stöd har CSES nu möjligheten att ta fram en SIB som fungerar i ett svenskt sammanhang och målet med denna är att hitta nya sätt att finansiera kommuners insatser för sk hemmasittare (barn och ungdomar som under lång tid slutat gå till skolan och istället isolerar sig hemma).
Projektparter är Magelungen som under flera år framgångsrikt arbetet med
hemmasittarproblematiken samt DLA Nordic som bistår med juridisk
expertkunskap.

En Social Impact Bond är en konstruktion som kräver samarbete mellan en rad olika intressenter och för att förankra arbetet har vi en referensgrupp med representanter från bl a SKL, SEB, PwC, Prime och SERUS.

Vi planerar presentera resultaten vid ett seminarium under Almedalsveckan 2015.

Läs mer i följande artikel i Responsible Investor.