Välkomna att hänga med oss och våra entreprenörer under Almedalsveckan!

Under veckan har CSES ett tält, ”CSES-tältet”, på hamnplan där vi finns och där våra entreprenörer presenterar, håller workshops och håller seminarium.

Våra sociala entreprenörer i Almedalen, CSES-tältet, Hamnplan 205:

Måndag 29 juni:

13.00-17.00
”Gör autism till en superkraft. – Tänker man på diagnoser som autism så tänker man kanske framförallt på de svårigheter som uppstår. Men med rätt teknik och metoder – kan man ändra på det? Kan man med dagens teknik se till att barn som växer upp med autism idag istället kan fokusera på att vara barn?”
DayCape, Anton Håkanson


Tisdag 30 juni:

09.00-12.00
Varje dag kastas 200 ton textilier i Sverige samtidigt som många människor är arbetslösa. Kan vi skapa lösningar utifrån dessa två utmaningar? Vi vill arbeta med upcycling! Designa och tillverka nya produkter av den textil som annars skulle kastas.
Studio Upp, Karin Sterner och Maja Svensdotter

13.00-15.00
Program istället för projekt – att skapa modeller som bär över tid. Robert Palmér m.fl. svarar på frågor om Magelungens behandlingsprogram.
Robert Palmér, Magelungen

15.00-17.00
”Biologisk mångfald i staden – livsviktigt”, Bee Urban, Josefina Oddsberg

Onsdag 1 juli:

09.00-12.00
Kom och träffa CSES.

10.00-11.00
”Social Impact Bonds som möjliggörare av social innovation”, En diskussion för att belysa möjligheterna att använda SIBs för att utveckla socialt entreprenörskap och finansiera sociala välfärdstjänster. Deltagare: CSES, Magelungen och SKL

13.00-17.00
”Kan samtal förbättra livet för familjehemsplacerade unga? Kom förbi och prata med några av deltagarna i #JiddraHem”.
Medverkande: Josefine Wahlberg (Jiddr), Petra Klawatsch (Familjehemsmöten) samt 26 ungdomar från #JiddraHem.

Torsdag 2 juli:

09.00-12.00
”Social hållbarhet & ungas möjligheter – Framgångsrika modeller för företag och kommuner” & ”Co-creation: Lösningar som skapar fler möjligheter för unga i samhället”, My Dream Now, Jonas Bygdeson.

13.00-17.00
”Företagens ansvar i den globala leverantörskedjan – från uppförandekod till konkreta resultat” & Den svenska modellen i globala leverantörsled – kan ett kunskapsquiz förändra världen?”, QuizRR, Sofie Nordström.


Lunchsamtal med CSES och relevanta aktörer
Varje dag samtalar CSES och våra sociala entreprenörer med en intressant person som har synpunkter och kunskap om socialt entreprenörskap.
Det är ett informellt samtal som inleds med en kort presentation av den inbjudna personen varefter vi samtalar och diskuterar tillsammans.
Tid: 12.15-12.45, varje dag
Plats: CSES-tältet Hamnplan, plats 205

Måndag 29 juni, kl 12.15-12.45:
”Framtidens kontor”
Jesper Lindmarker, medgrundare The Castle ”Slottet” Slottsbacken 8, Moderator: Susanne Norman, CSES

Tisdag 30 juni, kl 12.15-12.45:
”Nya investeringsmodeller – Hur mäter man Social Impact?”
Fredrik Franke, Senior Sustainability Consultant, PwC, Moderator: Thomas Arctaedius, CSES

Onsdag 1 juli, kl 12.15-12.45:
”Sociala Investeringar – perspektiv från en institutionell investerare”
Jonas Ahlén, Ahlén & Partners, Moderator: Karin Nordström, CSES

Torsdag 2 juli, kl 12.15-12.45:
”Socialt entreprenörskap som lösning på välfärdens utmaningar”
Ida Drougge, riksdagsledamot Moderaterna, Moderator: David Lundborg, CSES