Thomas Arctaedius föreläser på Vision – Socialt Företagande den 10 maj. Anmäl dig här