Den 16/10 ägde konferensen för SIB Nordiskt Kompetensforum rum på Fryshuset i Stockholm. CSES var på plats och representerades av Thomas Arctaedius. 

På konferensen fanns representanter från Norge, Sverige, Finland och Danmark och syftet var att följa och lära av de nordiska ländernas framsteg och utmaningar. Det finns i de nordiska länderna ett antal initiativ som befinner sig i förberedelsefasen men inget projekt är hittills sjösatt.

I Sverige finns idag tre pågående projekt där det första drivs av Fryshuset, Klippans Kommun och Postkodlotteriet, det andra av Norrköpings Kommun, Sveriges Kommuner och Landsting och Leksell Social Ventures, och det tredje av CSES, DLA Nordic och Magelungen.

Tidigare deltog CSES i en workshop i regi av projektet Fryshuset SIB den 7/10.