I samband med Holländska Snappcars köp av Flexidrive intervjuades Magnus Engervall, en av grundarna till Flexidrive, i Dagens Industri Digital. Läs hela artikeln här.

CSES passade också på att ställa ett par frågor till Magnus angående uppköpet.

Hur känns för er att släppa rodret i viss mån?

Just nu känns det bra jättekul. Snappcar är 10-15 gånger större än vi är och dessutom mer strukturerade. De har separata funktioner för IT, kundservice, marknadsföring och kan på så vis jobba mera specialiserat. Jag och Ahmed har haft alla hattar på oss och har från och till haft dåligt fokus. I övrigt så blir Snappcar ytterst ansvariga för verksamheten och strategin som helhet medan vi kommer driva Sverige-delen. Men det är fortfarande Snappcar som sätter spelreglarna.

Snappcar har stora framgångar bakom sig, bland annat i Holland. De har också långt fler kunder, fler anställda och har lyckats i stora städer. Deras erfarenheter och idéer är värdefulla vid lansering i Stockholm och Göteborg.

Det finns flera för- och nackdelar av att bli uppköpta. Hur tror du ert arbete kommer påverkas av det här beslutet?

Till nackdelarna hör att vi tappar kontrollen, som i viss mån försvinner. Fördelarna är i stora drag de jag tidigare pratade om, nämligen dem som följer av en större organisation.

Jag tycker det är väldigt roligt att Snappcar vill bygga en svensk organisation. Det behövs. Därefter får vi se vilka våra roller blir och jag hoppas givetvis att det blir till det bättre. Oavsett så kommer detta innebära en stor omställningsfas för oss. Överlag tror jag deras kapital och erfarenheter kommer ha ett stort värde och innebär en möjlighet att ställa om landskapet för p2p car-sharing i Sverige.

Delningsekonomi har blivit en het marknad den senaste tiden. Vad är dina viktigaste tips till entreprenörer som vill ge sig in i marknaden för delningsekonomi?

Det gäller att ha det klart definierat om man vill göra det för pengarna eller för samhällsnyttan. Att dela på saker är som koncept svårt att tjäna pengar på. Det lättaste är att producera nytt och sälja. Den största utmaningen tror jag alltså är att få verksamheten att flyga kommersiellt på lång sikt.

 

 

Vi önskar Magnus och Ahmed stort lycka till!