Bee Urban fanns med på listan när Veckans Affärer nyligen presenterade ”Sveriges 24 hetaste uppstartsbolag”. Bee Urban erbjuder företag en möjlighet att stärka sin miljöprofil genom fadderskap av bikupor och har nyligen genomgått CSES inkubator.

24 hetaste entreprenörernaVeckans Affärers lista sammanställdes under mars-april 2013 och baseras på kontakter med bland annat riskkapitalister, inkubatorer, högskolor och universitet och nya och gamla startup-företagare.

Enligt Veckans Affärer har man vid det slutliga urvalet, förutom affärsidén, även tagit hänsyn till kända framgångsfaktorer som erfarna entreprenörer i ledningen, avknoppning från andra framgångsrika uppstartsbolag och tillgång på kapital från erfarna riskkapitalister.

Bee UrbanOm Bee Urban
Bee Urban
erbjuder företag en möjlighet att stärka sin miljöprofil genom fadderskap av bikupor. En tredjedel av vad vi äter är beroende av pollinerande insekter och cirka 85 procent av denna pollinering sker med hjälp av honungsbin. Under 2000-talet har det skett en drastisk minskning av honungsbin och vilda insekter att man talar om en ”pollinationskris”. Genom att samarbeta med Bee Urban hjälper man såväl sitt eget närområde att bevara den biologiska mångfalden som att säkerställa bibestånden i Sverige. Bee Urban grundades av biologerna Karolina Lisslö och Josefina Oddsberg.

Ta del av hela listan