svenskamedbaby

Språket och det sociala nätverket är oerhört viktiga för en lyckad integrering i ett nytt land. Men hur skapar man sitt nätverk? Hösten 2012 känner tre föräldralediga mammor att de delar en gemensam frustration; samhället känns segregerat och det finns inga naturliga mötesplatser för att bryta denna segregation och sociala isolering.

Så de startar Svenska med baby. Tanken är att skapa nya möten mellan människor och samtidigt erbjuda en möjlighet att träna svenska, att tillvarata potentialen hos hela Sveriges befolkning och låta de yngsta medborgare spela en avgörande roll. Under 2013 testade och utvecklade de sin idé i Stockholmsområdet och redan under hösten 2013 hade de fått ordentlig fart på verksamheten; Svenska med Baby hade blivit en naturlig mötesplats.

Svenska med baby skapar nya möten mellan barn och föräldralediga från olika bostadsområden och med ursprung i hela världen. Genom öppna föräldragrupper och gemensamma aktiviteter får deltagarna lära känna varandra och ömsesidigt bidra till att byta erfarenheter och bredda varandras perspektiv. Språkträning, nya sociala nätverk och stöd i frågor som rör samhälle och föräldraskap erbjuds – med samtal, joller och skratt som metod, berättar entreprenören Anna Libietis Jacobson.

Sedan starten 2012 har Svenska med baby haft omkring 600 besök på sina aktiviteter. Deltagarna kommer från hela Stockholmsområdet med ursprung i över 30 länder. Svenska med baby har fått en hel del uppmärksamhet och blev till exempel finalist till priset Årets Initiativ 2013 på Civilsamhällesgalan och tilldelades Aftonbladets pris Årets Wendela 2014. Den stora uppmärksamheten har gett förfrågningar från hela landet om att expandera verksamheten vilket vittnar om att Svenska med baby behövs på fler platser och för en lång tid framöver.

– Det är viktigt att man känner sig välkommen i sitt nya land. Det kan vår verksamhet bidra med. Vi stöttar människor i processen att bli en del i det svenska samhället. Min drivkraft är att åstadkomma faktisk förändring inom ett område som jag brinner för. Vi gör en väldigt konkret insats för att skapa nya möjligheter och motverka ett enormt samhällsproblem, säger Anna.

– Att vara social entreprenör betyder för mig att på ett handlingskraftigt sätt lösa ett socialt problem, snarare än att tjäna pengar på en idé, fortsätter hon. För mig innebär socialt entreprenörskap också en stor utmaning i att hitta den finansiering som ändå är nödvändig för att kunna driva verksamheten. Jag är därför mycket glad över att vi får vara ett av CSES inkubatorföretag. Vi tror att det kommer att ge oss det stöd vi behöver i hela processen med att utveckla konceptet och skapa en långsiktig verksamhet som gör skillnad för lång tid framöver. Det är också toppen att under en period få kontorsplats och sitta tillsammans med, och få tillgång till, ett nätverk av sociala entreprenörer som står inför liknande utmaningar – och möjligheter!

Visionen är att Svenska med baby ska vara väl etablerat nationellt inom fem år. Svenska med babys föräldragrupper ska då finnas på minst tio orter i Sverige – och om tio år ska verksamheten finnas över hela Sverige.