Under slutet av 2015 genomfördes en undersökning över hur det har gått för CSES entreprenörer. Svaren är nu sammanställda och finns till stora delar presenterade här. Intressanta observationer är att en stor majoritet bedriver verksamheten i aktiebolagsform och finansierar sig i huvudsak genom försäljning.