Social Innovation Summit

Den 24-25 november ägde två inspirerande dagar rum på Social Innovation Summit i Malmö. Konferensen samlade över 600 finansiärer, entreprenörer och intermediärer inom området social innovation. CSES fanns på plats genom Thomas Hallström och David Lundborg. En särskilt trevlig nyhet var att fyra av CSES alumner fanns representerade bland de 11 bidrag som nominerats till ”100 Sociala…