Rapport från The Big Social i London

UnLtd i England anordnade den 26-27 januari 2015 en stor konferens – ”The Big Social” i London för personer och organisationer som stödjer sociala entreprenörer och socialt entreprenörskap. Man kallade det världens första event fokuserat på kunskapsutbyte mellan supporters av sociala entreprenörer. Totalt var det fler än 200 deltagare från hela Europa och CSES var…