Utmana får uppdrag av Stockholms läns landsting

Utmana, som genomgått CSES inkubatorsprocess, får ett prestigeuppdrag av Stockholms läns landsting. De kommer driva Framsteg, ett projekt för elever och lärare i länet. Projektet Framsteg främjar jämställdhet i skolan genom dansworkshops med elever mellan 6 och 10 år. I workshopsen får eleverna praktisera jämställdhet genom att öva på att både ge och ta plats, leda…