Kompis Sverige – en mötesplats mellan nyanlända och etablerade svenskar – är antaget till CSES inkubator

Att framgångsrikt integrera nyanlända i samhällets olika sfärer tar alldeles för lång tid. Därför finns det ett behov av en fysisk plattform som kan fungera som en brygga mellan de nyanlända och de som redan är etablerade i Sverige. Genom Kompis Sverige introduceras nyanlända till ett socialt kontaktnät som utgör grunden för ett erfarenhetsutbyte och där…