Scienceforkids ska öka intresset för naturvetenskap och teknik i tidig skolålder

Nya inkubatorsföretaget Scienceforkids har som ambition att öka inslaget av naturvetenskap och teknik i grundskolan runt om i Sverige. Detta görs genom att studenter från universitet och högskolor genomför roliga och intressanta experiment och aktiviteter för barnen direkt på skolorna.  Konceptet Scienceforkids spänner över hela Sverige, vilket gör att skolor som inte har närhet till…