UTMANA stöds av Stockholms läns landsting för sitt jämställdhetsarbete

Inkubatorföretaget UTMANA har för sitt projekt ”Framsteg” tilldelats 400 000 kr i stöd från Stockholms läns landsting för hälsopedagogisk kulturverksamhet för barn och unga. Genom rörelseworkshopar erbjuder UTMANA barn och ungdomar möjlighet att praktisera jämställdhet genom dans. Projektet syftar till att erbjuda skolor ett allsidigt jämställdhetsarbete genom att ta in kroppen som en ny dimension.…